תזכורת: השלמת מסמכי העדפה מקוריים עד ה-31.7.2020 וריכוז רשימת המדינות באירופה המקבלות תעודות תנועה חתומות אלקטרונית

1. נזכיר כי נוכח משבר הקורונה והקושי שנוצר בקבלת מסמכי העדפה מהרשויות מנהליות בתקופה זו עבור יצואנים אירופאיים מעל ל-6,000 יורו שאינם מאושרים, תוקן סעיף 14 במסגרת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 8), התש"ף - 2020 שפורסם ב-5.4.2020 (במסגרת מק"ח 1912), כך שתתאפשר הגשה של חשבון הצהרה במקום שנדרשת תעודת תנועה או תעודת מקור שהונפקה על ידי הרשויות המוסמכות מהארצות המפורטות בתיקון וזאת בהתקיים התנאים המפורטים הבאים:

- חשבונית ההצהרה תוגש לרשות המכס עד ליום 31/5/2020.
- חשבונית ההצהרה תוגש לרשות המכס לא יאוחר משעת התרת הרשימון היבוא.
- תעודת תנועה או תעודת מקור העומדות בדרישות הסכמי הסחר בגין החשבונית האמורה יוגשו לרשות המכס עד ליום 31/7/2020.

עד ליום 31.5.20 יהיו יבואנים רשאים לשחרר טובין הזכאים להעדפת מכס תחת הסכמי הסחר עם הקהילה האירופית, ארצות אפט"א, תורכיה, ירדן ומדינות מרקוסור כנגד הצהרת מקור בחשבון הספק, וללא תעודת מקור או תעודת תנועה EUR1 / EUR-MED, וזאת בתנאי שעד ליום 31.7.20 ידאגו היבואנים להציג למכס את התעודות הנ"ל.

ככל שהתעודות לא יוצגו בפני המכס עד ליום 31.7.20 – יש לצפות כי המכס יוציא ליבואנים הודעות חיוב בגין הפרשי מסי היבוא שייווצרו כתוצאה משלילה רטרואקטיבית של מעמד המקור של הטובין המיובאים.

לפיכך, באחריותכם, היבואנים, לפעול מול הספק ממנו ייבאתם טובין שזכו לפטור ממכס עקב קיומו של הסכם סחר כאמור, על מנת שעד ליום 31.7.20 תקבלו לידיכם את תעודות המקור/השוק, שאם לא כן, אתם עלולים להתמודד עם דרישת חיוב מסי יבוא רטרואקטיבית ואף סנקציות נוספות מצד המכס.

 

2. שימו לב כי נוכח משבר הקורונה ישנן מדינות באירופה שהחליטו לבצע הנפקת תעודת תנועה בשיטה אלקטרונית אשר מתקבלות ע"י המכס הישראלי- ובגינן אין צורך להשיג את תעודת המקור.

להלן קישורים למידע אודות המדינות שהחליטו להנפיק תעודות תנועה החתומות אלקטרונית:

ספרד- לחצו כאן

הממלכה המאוחדת (בריטניה)- לחצו כאן

נורבגיה- לחצו כאן

לתשומת ליבכם, ייתכן כי נוצר מצב שבחלון הזמנים שבין תיקון סעיף 14 במסגרת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 8), התש"ף - 2020 ועד אישורו של המכס הישראלי את קבלת תעודות התנועה החתומות אלקטרונית ע"י ספרד / בריטניה / נורבגיה, יהיה צורך בהשלמת תעודות המקור בעבור אותם החשבונות המגיעים במסגרת הצהרות מוגבלות (עבור יצואנים אירופאיים מעל ל-6,000 יורו שאינם מאושרים) וזאת כפי שתואר מעלה, עד ה-31.7.2020.

עדכון מיום 19.5.2020 מפי שרה ביטון, מנהלת מחלקת יצוא וכללי מקור במכס: בהמשך להודעותיי על קבילותן של תעודות תנועה חתומות אלקטרונית מספרד, הממלכה המאוחדת ונורבגיה לתקופת הקורונה ועד להודעה חדשה, אין להגיש הצהרות יבוא בגין מסמכים אלו באילוץ.

למידע נוסף בתחום זה