עדכון בנוגע לקבלת תעודות תנועה מספרד החתומות אלקטרונית

כזכור, על רקע משבר הקורונה חתם שר האוצר על תיקון סעיף 14 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין בהוראת שעה מס 8 התש"ף - 2020. 

כדי למנוע פגיעה ביבוא לישראל במסגרת הסכמי הסחר, ולאור הקושי הצפוי בקבלת מסמכי העדפה מהרשויות מנהליות בתקופה זו עבור יצואנים אירופאיים מעל ל-6,000 יורו שאינם מאושרים, תוקן סעיף 14 לצו המאפשר הגשה של חשבון הצהרה במקום שנדרשת תעודת תנועה או תעודת מקור שהונפקה על ידי הרשויות המוסמכות מהארצות המפורטות בתיקון וזאת בהתקיים התנאים המפורטים בקישור הבא

לצורך כך, על סוכן המכס לציין בהצהרת היבוא (מסמכים/ חשבון ספק) כי חשבון ההצהרה מהווה מסמך העדפה בלבד ללא אינדיקציית יצואן מאושר. במקרים אלה יקבל סוכן המכס הודעת אזהרה ממערכת שער עולמי. במקרים האמורים לעיל באחריות היבואן לקבל מהיצואן תעודת תנועה או תעודות מקור כבילות שיונפקו לחשבונות הצהרה אלו בדיעבד, ויצורפו להצהרת היבוא כאמור בתיקון לצו.

 

לאור משבר הקורונה, החליטו רשויות המכס בספרד לבצע הנפקת תעודת תנועה בשיטה אלקטרונית. בהתאם, לאחרונה, החלו להגיע לישראל מספרד משלוחים המלווים בתעודות תנועה הנחתמות אלקטרונית על ידי המכס הספרדי. היצואנים בספרד מעבירים את התעודה הסרוקה למוקד מכס ארצי אשר בודק וחותם אותם דיגיטלית. החתימה האלקטרונית מופיעה בחלקה התחתון של התעודה ומורכבת ממספר זיהוי אלפא נומרי מאובטח.

נוכח החלטת מינהל המכס הספרדי לאפשר לקהיליית היצואנים מנגנון של חתימה אלקטרונית על גבי תעודות תנועה, עדכן המכס הישראלי כי יכיר בתעודות אלו. שימו לב כי הגשת תעודות התנועה הללו אושרה ע"י המכס הישראלי לאור היכולת לאמת באתר המכס הספרדי את עצם הנפקת התעודה.

לקישור לאתר המכס הספרדי בו ניתן להקליד את מספר האימות לחצו כאן


עדכון מיום 19.5.2020 מפי שרה ביטון, מנהלת מחלקת יצוא וכללי מקור במכס: בהמשך להודעותיי על קבילותן של תעודות תנועה חתומות אלקטרונית מספרד, הממלכה המאוחדת ונורבגיה לתקופת הקורונה ועד להודעה חדשה, אין להגיש הצהרות יבוא בגין מסמכים אלו באילוץ.

למידע נוסף בתחום זה