פורסם צו יצוא חופשי (הוראת שעה מס' 5), התש"ף 2020 (מק"ח 1918) - הגבלות על יצוא ציוד רפואי עד 31.5.2020

נוכח משבר הקורונה, פורסם מק"ח 1918 - צו יצוא חופשי (הוראת שעה מס' 5), התש"ף – 2020 ובו מפורטים פרטי מכס של ציוד רפואי המצריכים הנפקת רישיון יצוא לתקופה זמנית שבין 1.5.2020 ועד 31.5.2020.

קישור למק"ח 1918 המלא

קישור להגשת בקשה לקבלת רישיון לייצוא ציוד, חומרים, מכשירים ואביזרים המוגדרים כחיוניים למערכת הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה

שרה ביטון, מנהלת תחום בכירה יצוא וכללי מקור במינהל המכס שלחה לנו את ההנחיות הבאות:

כחלק מתקנות לשעת חירום, חתם שר הכלכלה על צו זמני האוסר יצואם של טובין המיועדים לשמירה על בריאות העם (מק"ח 1916). מק"ח 1918 מצ"ב הינו התיקון לצו. על פי צו זה לא ניתן לייצא את טובין הכלולים בו, ללא רישיון יצוא שיונפק על ידי מינהל תעשיות שבמשרד הכלכלה וחטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר שבמשרד הבריאות.

 

על סוכן המכס לקבל מהיצואן בכתב יד על גבי החשבון או בתצהיר היצואן הצהרה כי הוא מודע להוראת השעה והטובין המיוצאים אינם כלולים בתקנות אלה ולפעול כלהלן:

במידה ופרט המכס בשליפת היצוא תואם לאחד מפרטי המכס המופיעים בצו, עומדות האפשרויות הבאות:

1. לציין מספר הרישיון שניתן ע"י הרשות בהתאם לתוספת ראשונה, שם הרשות המוסמכת והיחידה המנפיקה במקום שיועד לכך.
2. לציין קוד פטור 92 - במקרים בהם הטובין המיוצאים מסווגים בפרט המכס שמופיע בצו יצוא חופשי, אך הטובין המיוצאים אינם כלולים בטובין המתוארים בעמודה ב' לצד הפרט שבצו.
הבהרה לפרט 90.20 - רק מסכות N95 ונשמיות מסוג FFP2 FFP3 חייבות ברישיון.
מסכות חד פעמיות וכן מסכות KN95 לא נכללות ברשימות הצו, ולכן  לא חייבות ברישיון יצוא.

3. לציין קוד פטור 98 - רק במקרים של יצוא אישי בכמות אשר אינה עולה על 100 מסכות כמפורט בצו. גב' ביטון מחדדת כי ניתן להזין קוד 98 רק בסוג רשימון יצוא אישי. לפיכך, בשאר המקרים גם אם בכמויות של 100 מסכות או פחות, יש להמציא רישיון יצוא.

מערכת סחר חוץ ביצוא עודכנה בהתאם לאמור לעיל.

בכדי למנוע עיכובים מיותרים בתהליכי היצוא בנמלי הים ועל מנת לאפשר אכיפה יעילה של הצווים האמורים נדרשים סוכני המכס לשדר את שליפת היצוא הימי במועד שידור תעודות אחסנה ובטרם כניסת המכולות לנמל.

קישור לקובץ ההנחיות המלא

 

אגף טכנולוגיות דיגיטליות מידע ואו"ש ברשות המיסים ביקש לעדכן כי לאור הצו המעודכן התווספו ערכים לטבלאות של המשרדים המאשרים, בדגש על חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר במשרד הבריאות (ראו אקסל בקישור הבא).

למידע נוסף בתחום זה