הגבלת יצוא של טובין המשמשים לבריאות העם- פורסם צו יצוא חופשי (תיקון והוראת שעה מס' 3 והוראת שעה מס' 4), התש"ף- 2020

עדכון מיום 30.4.2020: פורסם צו יצוא חופשי (הוראת שעה מס' 5), התש"ף 2020 (מק"ח 1918) - הגבלות על יצוא ציוד רפואי עד 31.5.2020- קישור למידע נוסף

 

דוד חורי, ממונה יחידת יצוא/כללי מקור במכס שלח לנו את ההודעה הבאה:

כחלק מתקנות לשעת חירום חתם שר הכלכלה על צו זמני האוסר יצואם של טובין המיועדים לשמירה על בריאות העם ללא רישיון יצוא שיונפק על ידי מנהל תעשיות שבמשרד הכלכלה:

קישור לצו יצוא חופשי (תיקון והוראת שעה מס' 3), התש"ף- 2020 (מק"ח 1916)

קישור לעדכון הוראת נוהל בתהליכי היצוא

צו יצוא חופשי (תיקון והוראת שעה מס' 3), התש"ף- 2020 (מק"ח 1916) קובע כי עד לתאריך ה - 30.4.2020 הטובין המפורטים מטה מותרים ביצוא רק אם הומצא לגביהם רישיון יצוא:

 • אלכוהול למעט משקאות אלכוהוליים המיועדים לשתייה.
 • חמצן רפואי
 • מטושים מוספגים או בלתי מוספגים
 • בד לא ארוג המשמש ליצור מסיכות
 • חלוקים חסיני מים המתאימים לשימוש רפואי
 • סרבלים חסיני מים בין דרגות הכנה 6-4 או תואמי דופונט או מיקרומקס המתאימים לשימוש רפואי
 • מסכות כירורגיות לרבות מסיכות כירורגיות תלת–שכבתיות ונשמיות
 • משאבות עירוי המתאימות לשימוש רפואי
 • משאבות יניקה לרבות טורבו אייר
 • חלקי חילוף למשאבות יניקה לרבות טורבו אייר
 • שסתום מסוג PEEP המתאים לשימוש רפואי
 • סוללות ליתיום 3 עד 4 וולט המתאימות לשימוש במכשור רפואי
 • מצברי ליתיום 3 עד 4 וולט המתאימים לשימוש במכשור רפואי
 • כרטיס זיכרון MICROSDHC 16GB UHS WITH ADAPTER המשמש למכשירי הנשמה מוניטור וסופרי טיפות
 • חיישני חמצן המתאימים לשימוש רפואי
 • חלקי חילוף לחיישני סטורציה
 • מוניטורים למעקב אחר מדדים רפואיים
 • חלקי חילוף למוניטורים למעקב אחר מדדים רפואיים
 • מכשירים ומכונות להנשמה מלאכותית לרבות מכשירים ומכונות מסוג Bi PAP או מכשירים ומכונות מסוג C PAP
 • מחוללי חמצן
 • מעשירי חמצן
 • מסיכות כירורגיות לרבות מסיכות כירורגיות תלת–שכבתיות ונשמיות

למען בריאות העם, הנכם מתבקשים להקפיד הקפדה יתרה על ההנחיות בהתאם לאמור בצו.

בנוסף, פורסם ב-22.4.2020 מק"ח 1917 - הכולל התייחסות לצו יצוא חופשי (הוראת שעה מס' 4), התש"ף - 2020 ותיקון טעות דפוס שנפלה במק"ח 1916- בפרט מכס 56.03 במקום "בד לא ארוג המשמש" צריך להיות "בד לא ארוג המתאים".

למידע נוסף בתחום זה