אזורים מוגבלים - מתן אישורי מעבר לעובדים קריטיים במגזר העסקי

כחלק מהתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה, מופעל המודל הדיפרנציאלי להכרזה על 'אזור מוגבל' ע"י הממשלה, תוך מגבלות משמעותיות על הכניסה והיציאה אל ומהאזור המוגבל לצרכי עבודה.

לאור הצורך לייצר איזון בין התמודדות מיטבית לעצירת ממדי התחלואה בישובים אלו, לבין התמודדות והבטחת ההמשכיות העסקית והרציפות התפקודית של המגזר העסקי, הוחלט על מתווה משותף לרשות חירום לאומית (רח"ל), משרד הכלכלה והתעשייה, התאחדות התעשיינים בישראל ואיגוד לשכות המסחר.  

בעבודת מטה משותפת של התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר, משרד הכלכלה והתעשייה ורשות החירום הלאומית, גובש מתווה, הקובע קריטריונים ברורים, במסגרתו יוכלו חברות תעשייה, מסחר, שירותים ועסקים להגיש בקשות מרוכזות לאישורי יציאה של עובדים חיוניים וקריטיים מ"אזור מוגבל". ההחלטה הסופית בבקשות היא של רשות החירום הלאומית.

 

מתן אישורי המעבר יינתנו על-ידי רח"ל, זאת בהתאם להמלצת התאחדות התעשיינים ואיגוד לשכות המסחר, לפי עניין.

הקו המנחה הינו כי על העסק לבחון את כל האלטרנטיבות להסתדר ללא העובדים מה"אזור מוגבל", ולפנות רק במידה ואכן מדובר בעובדים חיוניים שהגעתם קריטית ביותר להמשכיות העסקית של העסק. יובהר כי זהו הקו המנחה לפיו ממליצה התאחדות התעשיינים ו/או לשכות המסחר, וזוהי נקודת המוצא של רשות החירום הלאומית.

 

נוהל העבודה

  1. על החברה להתעדכן באופן שוטף בפורטל החירום הלאומי, על האזורים אשר הוכרזו כ"אזור מוגבל".
  2. על החברה לקרוא בעיון את מתווה העבודה המוסכם ולבחון את קריטיות העובדים בהתאם לפעילותה של החברה ומומחיות העובדים, בהתאם לקריטריונים המופיעים במתווה
  3. יש לבחון מיהם העובדים החיוניים או הקריטיים מתוך מצבת סך כל העובדים באותו התפקיד, אשר תידרש יציאתם (או כניסתם) לצורך עבודה חיונית.

ככלל, לא תאושרנה בקשות אשר היעדרות העובדים תביא לירידה של פחות מ-20% במצבת כ"א באותו תפקיד אשר ממלא העובד.

  1. במידה והחברה עומדת בקריטריונים המפורטים במתווה, ואכן הגעת העובד חיונית וקריטית, אשר בהעדרו תפגע פעילותו בצורה משמעותית, על העסק להגיש בקשתו המנומקת לאיגוד לשכות המסחר, עד לשעה 13:00 בכל יום בהתאם לנוסח הבקשה מטה ובצירוף פירוט העובדים בטבלה להלן , לצורך בחינת האישורים ליום למחרת.
  2. החברה מצהירה כי באחריותה לוודא כי העובד יוצא מהאזור המוגבל לצרכי עבודה חיונית בלבד וחזרתו לאזור המוגבל תהיה מיידית.

 

להגשת הבקשה וליווי מקצועי יש לפנות באמצעים הבאים לנציגי לשכת המסחר:

בקשות לפי המפורט יש להגיש לכתובת המייל: corona@chamber.org.il

לבירורים:

רז הילמן | 050-6409365 | razh@chamber.org.il

נמרוד הגלילי | nimrod@chamber.org.il | 052-5157776

 נוסח הפנייה

שמי                         , אני משמש בתפקיד                 , בחברת                        , הפועלת

ב    [כתובת]            , מבקש לאשר יציאה מאזור מוגבל עבור [מספר העובדים]            העובדים שפרטיהם מופיעים בקובץ האקסל המצ"ב.

מספר העובדים הכולל בחברה הינו   [מספר]              , מתוכם            [מספר]  עובדים אשר גרים בישובים המוגבלים                                                       , ומתוכם           [מספר] משמשים בתפקידים שנוכחותם הפיזית קריטית לצורך התפקוד התקין של החברה  ועבורם מוגשת הבקשה להלן.

אני מודע לכך שלפי המתווה, נוסף על העברת המלצות לרח"ל, על התאחדות התעשיינים ועל איגוד לשכות המסחר להעביר את בקשתי  (גם אלו שהומלצו וגם אלו שלא) אל משרד הכלכלה והתעשייה לצרכי בקרה ואני נותן הסכמתי לכך.

אפעל כי כל מי שקיבל אישור לצאת מהאזור המוגבל, ייצא מהאזור המוגבל רק אל מקום  העבודה וממנו בחזרה לאזור המוגבל ככל שניתן.

אני מצהיר, שביחס לכל העובדים שאני מבקש אישור יציאה מאזור מוגבל עבורם, היעדרות העובדים עולה על 20% מסך מצבת העובדים באותו התפקיד באותו סניף/מפעל."


למייל יש לצרף מסמך אקסל לפי להלן –
לחץ כאןהערה – כניסה לאזור מוגבל

ספקי מוצרים ושירותים חיוניים יכולים להיכנס ללא אישור פרטני ל"אזור מוגבל".

אם יש הצדקה חריגה מיוחדת, לדעתכם, שעובדים שלכם שאינם ספקי מוצרים ושירותים חיוניים, יוכלו להיכנס לפעילות עסקית ב"אזור מוגבל", אתם מוזמנים לפנות אלינו בצורה דומה.

 

נבקש להדגיש שוב – במסגרת המאבק למניעת התפרצות נוספת של המגיפה, עשו ככל האפשר כדי להמשיך בפעילות ללא כניסות ויציאות עובדים מ"אזור מוגבל".

 

למידע נוסף בתחום זה