משבר הקורונה - סוגיית עובדים מחוסנים וסרבני חיסון במקום העבודה

סוגיית החיסונים בכלל והשלכותיה על מקומות העבודה בפרט, מציבה שאלות תקדימיות שטרם ניתן להן מענה, הן בחקיקה והן בפסיקת בתי המשפט. מעסיקים רבים פונים אלינו בימים אלו כדי לקבל הדרכה בדבר המותר והאסור בהקשר של עולם העבודה.

זכויות רבות עומדות במצב של התנגשות האחת עם השנייה. כך למשל, הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק אל מול זכות הפרטיות של העובד. איזה כלים עומדים מול המעסיק שמבקש לארגן מחדש את מבנה כוח האדם בעסקו? האם ניתן לפגוע בזכויות של עובדים, שמסרבים להתחסן? האם הזכות של עובדים לסביבת עבודה בריאה ככל האפשר יש בה כדי להפעיל סנקציות כנגד עובדים אחרים שבוחרים שלא להתחסן?

אין במשפט זכות על, שגוברת תמיד ובכל הקשר על כל זכות אחרת. תמיד מדובר באיזון בין אינטרסים. כמובן שהדבר מביא בחשבון השקפות עולם ונורמות תרבותיות, הנכונות לאותה העת.
מאחר והכנסת טרם מצאה לנכון להתייחס לשלל הסוגיות העקרוניות הללו במסגרת של חקיקה, ומאחר ומגוון הנושאים עוד לא זכה אף לליבון בפסיקה, נוצר מצב בו מעסיקים פועלים בחוסר וודאות כאשר קיים חשש שבדיעבד יתברר שהחלטות שקיבלו לא יהלמו את הדין על כך הקשור בכך.
אשר על כן, ראינו לנכון להביא לידיעתכם שורה של שאלות ותשובות בסוגיות העיקריות העומדות לפתחו של עולם העבודה היום במסגרת חוות דעת משפטית של משרד וותיק ומומחה בתחום יחסי ודיני העבודה.

חשוב להדגיש כי מדובר בחוות דעת בלבד. ישנן חוות דעת אחרות המשקפות עמדות אחרות. אין ודאות כיצד יפסוק בית הדין כשהדבר יגיע לפתחו וייתכן גם שהנושא יוסדר בסופו של דבר בחקיקה, כשם שהוסדר שם נושא ימי הבידוד.

מצ"ב חוות הדעת מלאה כפי שהוכנה ע"י נ.פיינברג ושות' בקובץ PDF

מצ"ב נייר עמדה בנושא חיסונים, התניות ונשיאה בעלויות של הפקולטה למשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים

למידע נוסף בתחום זה