דחיית מועד דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור העובדים שבחל"ת - ליום 15.2.21

ביטוח לאומי פרסם כי מועד דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל עד דצמבר 2020 נדחה ליום 15.2.2021.

יובהר כי הדחיייה אינה מהווה פטור חלקי או מלא מדיווח ותשלום. הדחייה ניתנת כדי לאפשר למשרד האוצר להגיע להחלטה בנושא.

שימו לב! אין דחייה של הדיווח השוטף עבוד חודשים אלה.

למידע נוסף בתחום זה