חובת ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים פלשתינאים בעלי היתרי לינה בישראל בתקופת הקורונה - עדכון

ביום 05.05.2020 אישרה הממשלה את תקנות שעת חירום המטילות על מעסיקים של עובדים פלשתינאים בענפים בניין, חקלאות ותעשיה, שקיבלו מן המינהל האזרחי היתרי לינה בישראל בתקופת סגר הקורונה, את החובה לבטח את העובדים בביטוח רפואי ולספק להם מגורים הולמים.

 

את ההנחיות המעודכנות בנושא חובת‏ ביטוח ‏רפואי ‏ומגורים‏ הולמים ‏לעובדים ‏פלשתינאים בעלי ‏היתרי ‏לינה ‏בישראל ‏בתקופת ‏סגר‏ הקורונה ניתן לקרוא בקישור לקובץ שפורסם על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ביום 10.5.2020.

 

קישור לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים מהאזור), 5.5.2020

קישור לאתר רשות האוכלוסין וההגירה

למידע נוסף בתחום זה