הלנת פועלים מהרשות הפלסטינאית בשטחי ישראל - הנחיות עקב משבר קורונה

ביום 24.4.20 פרסם משרד הבריאות הנחיות להלנת פועלים מהרשות הפלסטינאית בשטחי ישראל בהתמודדות עם נגיף קורונה.

המסמך מתייחס לנושאים הבאים:

 1. הנחיות למתן היתר רפואי לכניסת הפועלים לישראל
 2. הנחיות להסדרי לינה
 3. הנחיות הנוגעות לתנועה בישראל
 4. הנחיות להיגיינה אישית
 5. הנחיות להיגיינה סביבתית
 6. הנחיות להסעות
 7. הנחיות לאספקת מזון לעובדים
 8. ריחוק חברתי / מניעת התקהלויות
 9. הנחיות למעקב וניטור בריאות העובדים
 10. התמודדות עם תחלואה
 11. נספח - הצהרת בריאות למילוי ע"י הפועל

קישור למסמך מלא עם הנחיות ממשרד הבריאות

קישור לאתר משרד הכלכלה והתעשייה

למידע נוסף בתחום זה