האם עובדת בחופשה ללא תשלום, לאחר לידה, זכאית לדמי אבטלה?

ככלל, דמי אבטלה משולמים למי שהפך למחוסר עבודה בשל פיטורים או הוצאה חד צדדית לחל"ת, ביוזמת המעסיק, או במקרה של התפטרות על רקע מצב בריאותי או על רקע הרעה מוחשית בתנאי העבודה. בשני המקרים האחרונים, ביטוח לאומי בודק האם אכן מתקיימות הנסיבות כאמור, המצדיקות תשלום דמי אבטלה.

עובדת לאחר לידה, זכאית על פי חוק עבודת נשים לשוב לעבודתה, ערב הלידה להתאם לחובת המעסיק לעשות כן. בשל כך, מבחינת חוק הביטוח הלאומי, היא איננה נחשבת לדורשת עבודה ועל כן היא איננה זכאית לדמי אבטלה, הואיל וכאמור יש לה מקום עבודה אליו היא רשאית לחזור.

על אף האמור לעיל, מפרסום של המוסד לביטוח לאומי עולה, כי במקרים בהם יסתבר כי העובדת ביקשה לחזור לעבודתה אצל אותו המעסיק, ערב הלידה, והוא סירב לקבלה בחזרה, היא תוכל להיות זכאית לדמי אבטלה מהיום שבו סירב המעסיק לקבל אותה בחזרה לעבודה.

כמו כן, עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום לאחר לידה מסיבות מוצדקות, תוכל להיות זכאית לדמי אבטלה.

להלן מספר דוגמאות שפרסם ביטוח לאומי לסיבה מוצדקת ליציאה לחופשה ללא תשלום:

  • מצב בריאותי שלה או של בן משפחה (בן זוג, אחד ההורים, ילד, נכד אח או אחות).
  • מקום עבודה המרוחק מעל 40 קילומטרים ממקום מגוריה, או שאין אליו תחבורה ציבורית סדירה.
  • העבודה אינה בשעות מקובלות, הכוונה לעבודה בשעות מרובות (מעל ל-8 שעות ליום) או עבודה במשמרות או עבודה מפוצלת.
  • כאשר המעסיק לא יכול או מסרב לתת לעובדת "שעת הנקה" כמתחייב בחוק עבודת נשים.
  • כאשר חלה הרעה מוחשית בתנאי העבודה, בהשוואה לתנאים שבהם עבדה בטרם יציאתה לחופשת הלידה.

חשוב להבהיר! כי על אף האמור לעיל, במישור של יחסי עבודה, הוצאה של עובדת לחל"ת לאחר חופשת לידה ביוזמת המעסיק, או כל פגיעה אחרת בתנאי העסקתה בתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים, עדיין מחייבים קבלת היתר מהממונה על עבודת נשים. הוצאת עובדת לחל"ת או פגיעה בתנאי העסקתה ללא קבלת היתר הינם בטלים מעיקרם ומהווים הפרה של חוק עבודת נשים ושל החוק להגברת האכיפה, שלצידן סנקציות אזרחיות (פיצויים לעובדת) מנהליות, (עיצומים כספיים) ופליליות.

הנחיות וקבצים להגשת בקשה להיתר להוצאה לחל"ת של עובדות המוגנות על פי חוק עבודת נשים

למידע נוסף בתחום זה