סיום תקופת הזכאות לקבלת מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה

כזכור ביום 27.3.20 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף – 2020, במסגרתן נקבע כי, מי שעבר את גיל 67 ועבודתו הופסקה בשל פיטורים או הוצאת לחופשה ללא תשלום, ביוזמת המעסיק, יהיו זכאים למענק הסתגלות מיוחד. קישור לידיעה בנושא כפי שפורסמה באתר הלשכה.

 

עוד נקבע בתקנות כי תקופת הזכאות למענק, למי שפוטר או הוצא לחל"ת ולא שב לעבודה, היא עד ליום - 19.4.2020. כלומר החל מהיום 20.4.2020 בני 67 ומעלה, שיפוטרו או יצאו לחל"ת לא יהיו זכאים למענק הסתגלות.

למידע נוסף בתחום זה