הארכת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד

הודעה בדבר הארכה גורפת לכל ‏ההיתרים ‏להעסקת ‏עובדים ‏זרים ‏בענף ‏הסיעוד ‏אשר תוקפם מסתיים החל מתאריך הודעה זו ועד 31.05.2020 ‏ולעדכן ‏את ‏תוקפם‏ כך‏ שיסתיימו‏ בתאריך ה-30.6.2020

 

לעיונכם הודעה לציבור בעניין הארכת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד

למידע נוסף בתחום זה