מצגת וחומרים מוובינר בשיתוף משרד התקשורת- עדכוני רגולציה ביבוא ציוד תקשורת אלחוטי החל מאפריל 2021- תקנות פטור מרישוי ותקנות אישורי ההתאמה החדשות

כידוע, תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), התשפ"א- 2021 שפורסמו ברשומות ב-29.3.2021 יחד עם תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי), התשפ"א-2021 שפורסמו ברשומות ב-3.3.2021, מחליפות יחד לחלוטין את צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2), התשמ"ב-1982 ואת התנאים ההנדסיים המנויים בו.

ביום 19.7.2021 קיים אגף יבוא מכס ותקינה וובינר בשיתוף משרד התקשורת בנושא תקנות אלו שנכנסו לתוקף כאמור החל מאפריל 2021. 

 

מוזמנים לעיין בחומרי הוובינר:

1. מצגת שהציגה במהלך הוובינר הגב' ילנה בסקיס, מנהלת תחום בכיר ציוד קצה, אגף בכיר רישוי - לחצו כאן

2. מידע אודות תקנות פטור מרישוי-  לחצו כאן

3. מידע אודות תקנות אישורי התאמה וטבלת התדרים החדשה- לחצו כאן

4. ביום 6.7.2021 פרסם משרד התקשורת מצגת הדרכה חדשה המיועדת ליבואנים מסחריים, המסבירה כיצד יש להגיש בקשה לאישור התאמה תקופתי ביבוא ציוד תקשורת אלחוטי- לחצו כאן

5. אתר משרד התקשורת בו תוכלו למצוא מידע וקישורים רבים נוספים, כולל מסמכי יפויי כוח + תצהיר עו"ד עדכניים שרק בהם ניתן יהיה להשתמש החל מה-1.8.2021- לחצו כאן

6. עמוד שאלות-תשובות ייעודי ועדכני בנושא יבוא ציוד תקשורת אלחוטי באתר משרד התקשורת- לחצו כאן

7. דגשים לעניין מסלול אישור התאמה אוטומטי (הצהרה)- לידיעה המלאה בנושא זה לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה