מצגות מיום עיון בשיתוף משרד התקשורת בנושא יבוא ציוד תקשורת אלחוטי שהתקיים ב-28.5.19

בהמשך לרפורמה בפיקוח על אישור יבוא ציוד תקשורת אלחוטי שמאפשרת קבלת אישור יבוא על בסיס הצהרה, התקיים יום עיון מקצועי ב-28.5.19 בשיתוף משרד התקשורת, בנושא זה

קישור למצגת שהעביר עודד אגמון ממשרד התקשורת בנושא אישורי התאמה לציוד אלחוטי, הכוללת דגשים אודות אופן מילוי האישורים, לצד הבחנה מתי לבקש אישור התאמה/אוטומטי/אישור מיוחד

קישור למצגת שהעביר שמואל אזולאי ממשרד התקשורת בנושא רישיון סחר ועיסוק במכשירים אלחוטיים

קישור להרשמה לעדכונים ממשרד התקשורת

 

להלן נקודות שהועלו ע"י צוות משרד התקשורת במהלך יום העיון:

רישיון סחר ועיסוק במכשירים אלחוטיים:

 1. מי צריך רישיון סחר? בהתאם למוגדר בפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], תשל"ב-1972, חברה העוסקת בהתאם לצו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2), התשמ"ב-1982- הפקודה לא חלה עליו, ועל כן אין צורך ברישיון סחר.
 2. רישיון סחר ניתן על שם החברה. החברה עצמה או גורם אחר (נדרש ייפוי כח של החברה) יכולים להגיש בקשה לרישיון.
 3. ברגע שכל המסמכים מוגשים כהלכה והאגרה משולמת, הרישיון צפוי להתקבל תוך ימים ספורים.
 4. רצוי לשלוח את אישור תשלום האגרה ישירות למינהל הנדסה - אגף תכנון והנדסת ספקטרום לכתובת המייל OmarY@moc.gov.il. הדבר מסייע לעקוב אחרי התשלום, ומקל על אנשי האגף לטפל בהוצאת הרישיון.
 5. רישיון ניתן לשנתיים. כדי לחדשו, יש להיערך ולשלוח את מסמכי החידוש כחודשיים מבעוד מועד.
 6. לגבי חברות שיש להן רישיון סחר: על חברות לעדכן את משרד התקשורת באם הפסיקו את הסחר בציוד תקשורת אלחוטי. זאת שכן עצם העובדה שלחברה אין רישיון בתוקף, לא אומרת שהיא לא סוחרת מבחינת המשרד, והדבר עלול לגרור עלויות אגרה כבדות. לכן, במקרה כזה, חשוב מאוד שהחברה בעלת הרישיון תוציא מכתב עם פרטי החברה (ח.פ + חתימת מנכ"ל + לוגו החברה) שבו יהיה כתוב כי "הפסקנו את פעילות הסחר בציוד תקשורת אלחוטי, נא עדכנו את המערכות שלכם". כל הרישומים של החברה נשארים במערכות של משרד התקשורת, וכאשר מעוניינים לחדש את הרישיון, התהליך מתחיל מחדש.
 7. בסחר לרשות הפלסטינית יש לפנות לקמ"ט תקשורת- רישיון הסחר ועיסוק במכשירים אלחוטיים של משרד התקשורת אינו תקף לרשות הפלסטינית (כולל עזה).
 8. משרד התקשורת שוקל ביחד עם משרד הכלכלה להפחית את עלות האגרה, עדכון בנושא ייתן בהתאם להתקדמות הנושא.
 9. משרד התקשורת שוקל לבטל את דרישת המרשם הפלילי (כתב הסכמה) למבקשי רישיון, עדכון בנושא ייתן בהתאם להתקדמות הנושא.
 10. דף השירות בנושא רישיון סחר ועיסוק במכשירים אלחוטיים - https://www.gov.il/he/service/trade_licenses_wireless_equipment

אישור פטור ציוד קצה רט"ן:

 1. ציוד קצה רט"ן - פועל בשיטה התאית (הסלולרית, מכיל סים), שהוא אחד מאלה: מכשיר טלפון, מודם סלולרי, נתב סלולרי, מחשב לוח (טאבלט), שעון יד ועוד. הציוד עומד בדירקטיבה האירופית Radio Equipment Directive (2014/53/EU), והוא נושא סימון המעיד על כך CE. ציוד קצה רט"ן לא מצריך רישיון סחר. יש להציג את אישור פטור קצה רט"ן במכס.
 2. מכשיר סלולרי שפועל בתדרים שלא מופיעים בצו אי תחולה, למשל במקרה של טעינה אלחוטית- נדרש להציג אישור פטור קצה רט"ן + אישור מיוחד (למשל מטען אלחוטי).
 3. חלקי חילוף של ציוד קצה רט"ן מצריכים אישור מיוחד חד פעמי.
 4. דיווח על תקלות במכשירים- יש ליידע את המשרד, כי עלולות להיות לכך השפעות על כלל המערכת הסלולרית. על כן, במידה ולדגם יש תקלה אופיינית- יש ליידע את משרד התקשורת, אין סנקציות הכרוכות בכך.
 5. תוקף האישור: עד 31 לדצמבר לשנה השנייה.
 6. ביבוא לרשות הפלסטינית יש לפנות לקמ"ט תקשורת- אישור פטור לא תקף לרשות הפלסטינית (כולל עזה).
 7. רשימת ציוד קצה רט"ן- על היבואן לדווח כל חצי שנה למשרד התקשורת. עמיל המכס מצטייד למכס רק באישור, ולא ברשימה המלאה. דגשים למניעת תקלות:
 • יש למלא בטבלת הדיווח את שם יצרן, דגם, סוג הציוד ובאיזה טכנולוגיה הוא עובד, כלומר האם כולל תכונות נוספות חוץ מסלולר. חובה לפרט על הסלולר ואם יש עוד תכונות- אז להוסיף. אין לשכוח לסמן את נושא הסלולר- כי אחרת זה לא ציוד קצה רט"ן (למשל, במידה וסימנו שמדובר רק ב- NFC – אז מכשיר שכזה מצריך אישור התאמה, ואז אנו כבר לא בעולם של אישור פטור ציוד קצה רט"ן). אין צורך למלא בטבלה כמויות, אלא דגמים.
 • מי שמייבא ציוד שהוא לא CE- עובר על החוק כי הוא לא מוגדר כציוד קצה סלולרי. על כן, ציוד רדיו סלולרי, ציוד תשתית סלולרי, מגבר סלולרי, חוסם סלולרי, אינם מכילים סים, ואינם מוגדרים כציוד קצה סלולרי.

אישור התאמה + אישור התאמה על סמך הצהרה:

 1. אישור התאמה ניתן להגיש רק לציוד תקשורת אלחוטי הנכלל בצו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2), התשמ"ב-1982 (הצו כפי שפורסם ברשימות). האישור מתקבל לאחר כ-12 ימים. אישור זה פותח היבואן המסחרי, והוא תקף לשנתיים.
 2. לייבוא מסחרי חד פעמי יש להגיש אישור מיוחד. דוגמא לציוד באישור מיוחד: טלפונים סלולאריים עם יכולת להטענה של ציוד אחר, גלאי מתכות, מכ"מים לרכב.
 3. במקרה של ציוד שעדיין לא נמצא בצו האי תחולה (אך נכלל בטבלה שהוצגה במהלך יום העיון) יש להגיש אישור מיוחד תקופתי (ניתן לשנה, רלוונטי רק ליבוא מסחרי).
 4. במקרים של יבוא לצורך ייצוא או ייבוא של ציוד לצורך פיתוח נדרש לקבל רישיון סחר + אישור מיוחד.
 5. ליבוא אישי חד פעמי יש להגיש אישור חד פעמי, אשר תקף ל-3 חודשים וניתן לפי חשבון / שטר מטען.
 6. ב-1.8.18 נכנסה לתוקף האפשרות לקבל אישור התאמה על סמך הצהרה (אישור אוטומטי). האישור ניתן לאחר מספר דקות, והוא מצריך תשומת לב רבה למילוי הפרטים כהלכה. ישנם אישורים שבוטלו, וסנקציות יופעלו על יבואנים ששיחררו ציוד על סמך אישור התאמה אוטומטי שבוטל. על כן, יש לשים לב לאופן מילוי בהקשה ולדגשים שפורטו במצגת של עודד אגמון.
 7. נבנה הליך פיקוח ואכיפה לאישורי ההתאמה על סמך הצהרה, במסגרתו גובשו 3 רמות הפרה- קלה / בינונית / קשה, מ-3 נק' עד ל-21 נק'. הנק' מצטברות ואינן נמחקות. הגעה ל-70 נק' תהיה כרוכה בחסימת כרטיס חכם (לפני נקיטת פעולת כזו היבואן יזומן לפגישה במשרד התקשורת), לצד עיצומים כספיים (למשל, במקרה של הגשת מסמכים מזויפים). הפרה קלה למשל, היא טעות באות של שם היבואן, הפרה בינונית למשל, יכולה להיות מפרט שלא מכיל את כל נתוני השידור, והפרה קשה למשל יכולה להיות פתיחת בקשה לאישור התאמה לציוד שלא עומד בצו אי התחולה. אין כעת אפשרות להשלמת מסמכים במידה ונעשתה טעות, אלא רק לביטול ע"י צוות משרד התקשורת, שלאחריו על היבואן לפתוח בקשה חדשה. לאור זאת, חשוב לשוחח עם צוות המשרד ולקבל הדרכה אודות המילוי הנכון של הבקשה. בימי א' ישנה קבלת קהל בין השעות 9:00-12:00, 13:00-15:00 (למעט חגים וערבי חג), וניתן לקבל הדרכה מפורטת. בנוסף, בנושא זה, ניתן לשלוח מייל עם שאלות לכתובת requests@moc.gov.il ולרשום בכותרת "עבור ילנה".

 

למידע נוסף בתחום זה