מסלול יבוא מבוסס הצהרה של ציוד תקשורת אלחוטי הושק במפגש בלשכת המסחר

בתאריך 20.8.18 התקיים בבית לשכת המסחר מפגש הדרכה ליבואנים ולסוכני מכס במהלכו הציגו נציגי משרד התקשורת את מסלול היבוא מבוסס ההצהרה שנפתח לשימוש בימים אלו.

התשתית המשפטית למסלול זה נקבעה בתיקון לפקודת הטלגרף שאושר בחוק ההסדרים האחרון - קישור למאמר בנושא 

המסלול הוא מסלול חליפי למסלול שמצריך אישור פוזיטיבי ממשרד התקשורת ומאפשר קבלת אישור באופן אוטומטי ומקוון לאחר הגשת הצהרה.

 

נציגי משרד התקשורת הציגו את המערכת, הזהירו לגביי הליקויים החוזרים ופעילות האכיפה שצפויה - קישור למצגת של משרד התקשורת

נציגי המשרד אף הרחיבו באשר לנושאים נוספים. להלן עיקרי הדברים:

  • בשלב ראשון בכוונת משרד התקשורת לבדוק בדיעבד את כל האישורים מבוססי ההצהרה (על כל המשמעויות מבחינת אכיפה כלפי הצהרה לא מתאימה או לא מבוססת).

  • חשיבות הבנת דרישות הרגולציה של משרד התקשורת בהקשר של יבוא ציוד תקשורת אלחוטי טרם חתימה על הצהרה שהמוצר עומד בדרישות (בכוונתנו לקיים עמם מפגש הדרכה טכני לגבי דרישות המשרד לאחר החגים). הסבירו שבמידה ולמגיש הבקשה אין את הידע המקצועי לוודא עמידה בדרישות הרגולציה - שלא יצהיר ושייעזר באיש מקצוע הבקיא בדרישות ובנציגי משרד התקשורת לפי העניין. מובן שאם לא בטוחים, ניתן להגיש בקשה לאישור התאמה במסלול הרגיל שעובר לבדיקה של משרד התקשורת.

  • כרגע לא מתאפשר אישור על סמך אישור - בכוונתם להתקין תקנות שיאפשרו זאת בהמשך ושבהם יוגדר מה המסמכים שיש לצרף במקרים אלו.

  • תוקף אישור ההתאמה החל מספטמבר יהיה שנתיים.

  • מבחינת המסמך שצריך לצרף - מפרט יצרן או בדיקת מעבדה (לפי המפורט בתקנות) אלו מסמכים חליפיים.

  • מגיש הבקשה אחראי וצפוי לסנקציות היה וההצהרה תתגלה שקרית שגויה או לא מבוססת. סוכני המכס הסבירו שיש להם קושי לקחת אחריות כאשר המידע המלא נמצא אצל היבואנים ונאמר להם שבמצב שבו הם אינם בטוחים, שלא יגישו הצהרות. נציגי משרד התקשורת ציינו שלאור הטענות, האפשרות שההצהרה תוגש על ידי סוכני המכס תיבחן מחדש במשרד התקשורת.

  • פורטו הסנקציות שיינקטו בהם ביחס להפרות ובין היתר חסימת אפשרות ההגשה במסלול ההצהרתי, עיצומים כספיים גבוהים ועוד.

  • אישור ההתאמה לא יאפשר סחר לתחום הרשות הפלשתינאית - קיים מסלול נפרד עם תנאים אחרים במידה ויש כוונה לסחר מסוג זה.

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה