פורסמה ברשומות הרפורמה להסרת חסמי יבוא על ציוד תקשורת אלחוטי

לאחר פעילות ממושכת של הלשכה ותלונות רבות מצד יבואנים וסוכני מכס על השירות במשרד התקשורת, אושרה במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2019 רפורמה חשובה הנוגעת לפיקוח על יבוא ציוד תקשורת אלחוטי.

שר התקשורת ח"כ איוב קרא, מנכ"ל משרד התקשורת מוני שמילה, ומנהל אגף רישוי היבוא גדעון שטרית הציגו את הרפורמה במפגש שהתקיים בלשכת המסחר.

 קישור למצגת שהעביר גדעון שטרית במהלך המפגש

 מדובר בתיקון רחב לפקודת הטלגרף ששותפים לו ודחפו לקידומו גם משרדי רה"מ, האוצר והכלכלה, ועוסק במהפכה בשיטת הפיקוח של משרד התקשורת על יבוא ציוד תקשורת אלחוטי.

אם עד כה מגוון עצום של מוצרים (מחשבים וטאבלטים, ציוד אלחוטי למחשבים, מזגנים, מכונות כביסה וטלוויזיות עם רכיב תקשורת, רכיבי תקשורת לתעשייה, שלט רחוק מסוגים שונים ובכלל זה לרכב, רחפנים, צעצועים כמו רכב עם שלט רחוק, ציוד רפואי עם רכיבי תקשורת ועוד ועוד) נדרשו לאישור מצד משרד התקשורת לפני כניסתם לישראל, הרי שלאחר הרפורמה יהיו 3 מסלולים חלופיים:

  1. קבוצה של מוצרים (תעשה בחינה בוועדה בינמשרדית לגיבוש רשימה) שתקבל פטור מצורך באישור משרד התקשורת.
  2. קבוצה של מוצרים שניתן יהיה לייבא על בסיס הצהרה שהמוצרים עומדים בדרישות משרד התקשורת בהתאם לכללים שייקבעו.
  3. קבוצה של מוצרים (כגון רחפנים) שיידרשו לאישור משרד התקשורת כפי שנעשה כיום.

כתמיכה ברפורמה ניתנים למשרד התקשורת כלי אכיפה מגוונים שייצרו את האיזונים המתאימים ובכלל זה סמכות להטיל עיצומים כספיים משמעותיים על הפרות (ולמשל עיצום כספי בסך 140,000 ש"ח שיוטל על יבואן שמסר פרטים לא נכונים בתצהיר או בהצהרה).

 

קישור לפרסום ברשומות של חוק ההסדרים לשנת 2019 - העמודים הרלוונטיים לרפורמה זו הם עמודים 459 עד 490

למידע נוסף בתחום זה