עדכוני יבוא - 23.1.2020

1. פורסם להערות הציבור ע"י משרד האנרגיה: טיוטת תקנות החשמל (התקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי), התש"ף-2020- קישור למידע נוסף

2. פורסם ברשומות: הוראות השעה בדבר יבוא מארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים הופכות לקבועות- קישור למידע נוסף

3. פורסם צו יבוא חופשי (הוראת שעה), התש"ף-2020- קישור למידע נוסף

4. הבהרות מטעם משרד הכלכלה ביחס לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי ועילת ציוד מחשבים במסגרתו- קישור למידע נוסף

5. הסכם לאזור סחר חופשי ישראל פנמה אשר נכנס לתוקף ב- 1.1.2020- קישור לפירוט אודות ההסכם ולתעודת המקור

 

 

למידע נוסף בתחום זה