פורסם ברשומות: הוראות השעה בדבר יבוא מארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים הופכות לקבועות

בפרסום 8630 בילקוט הפרסומים פורסמה ההודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים, או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת ביותר, או המגבילות יבוא טובין מישראל מתפרסמת בהתאם לסעיף 6(3)(ב) לצו יבוא חופשי, התשע"ד-2014.

בהודעה זו, מעת לעת, מתחדשת הוראת שנה כבר מספר רב של שנים, המתירה למעשה סחר עם מדינות מסוימות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל. כך גם באשר למדינות שצו יבוא חופשי לא חל עליהן מאחר ולישראל אין עימן הסכם הכולל סעיף "אומה מועדפת ביותר", או שהן מגבילות יבוא מישראל. מדינות אלו כאמור נמחקות מההודעה כך שהיא לא חלה עליהן, בהוראת שעה, שמתחדשת מעת לעת. הפרסום הנוכחי מקבע את ההוראות הללו כהוראות קבועות ולא כהוראות שעה.

 

למידע נוסף בתחום זה