פורסם צו יבוא חופשי (הוראת שעה), התש"ף-2020

במק"ח 1906 פורסם פורסם צו יבוא חופשי (הוראת שעה), התש"ף-2020.

צו יבוא חופשי (הוראת שעה), התשע"ז–2017 הוא הוראת שעה המתחדשת מעת לעת- בהוראת השעה הנוכחית (התש"פ-2020) מקבעים את ההוראות שנקבעו בהוראות השעה משנת 2017, כהוראות קבועות בין התאריכים הבאים: 1.1.2020 עד 31.12.2025.

מדובר בהוראות שיחילו את הוראות צו יבוא חופשי, התשע"ד-2014 על יבוא מפקיסטן ובנגלדש, וכן מאיחוד נסיכויות ערב, בחריין, כווית, עומאן, ערב הסעודית, וקטאר כך שהיבוא ממדינות אלו יהיה חופשי, למעט הפריטים המופיעים בסעיף 2(1) וסעיף 2(2) לצו זה לגביהם יידרש רישיון.

למידע נוסף בתחום זה