הבהרות מטעם משרד הכלכלה ביחס לפטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) בצו יבוא חופשי

על רקע פניות מיבואנים על שינוי במדיניות של משרד הכלכלה ביחס לחלק מהעילות של פטור לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי, להלן הבהרות אשר התקבלו מפי שלומי אביסרור, מנהל תחום חשמל ואלקטרוניקה במנהל תקינה במשרד הכלכלה:

1. היתר פטור מהצגת אישור ת"ר (תקן רשמי) שניתן ע"י משרד הכלכלה מיועד וממוען לגובה המכס בלבד ולא למעבדת הבדיקה.

יבואן שפתח בקשה במעבדת בדיקה, קיבל ממנה אישור לשחרור טובין מיובאים תחת התחייבות לבצע בדיקה לטובין ואף ניצל את האישור הנ"ל לשחרור הטובין במיובאים מהנמל, אינו אמור להציג לאחר מכן למעבדה פטור ממשרד הכלכלה בדרישה לבטל את הבקשה שפתח.

בהתאם להוראות הממונה על התקינה, לביטול בקשה שנפתחה במעבדת בדיקה נדרש אישור הממונה על התקינה. המדיניות במקרה מסוג זה היא לא לאשר את ביטול הבקשה, אלא לדרוש מהיבואן להמשיך את התהליך מול המעבדה כפי שהתחייב.

 

2. ספקי כח חיצוניים (גם כאלה שמיועדים למחשב) אינם נכללים בעילת ציוד מחשבים, ציוד מחשבים, מדפסות, מכונות צילום וכלי נגינה חשמליים. ניתן להגיש בקשה לספקי כח חיצוניים / פנימיים בעילת חלקי חילוף ככל שהינם חלק מקורי ממוצר מוגמר ויש לכך את האסמכתאות הנדרשות.


3. ספקי כח פנימיים לציוד מחשב ניתן להגיש בעילת ציוד מחשבים ככל שממציאים אסמכתאות לכך שהם מיועדים לציוד המחשב הנכלל בעילה זו.

קישור למידע מפורט לגבי פטור לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי באתר משרד הכלכלה

קישור לסיכום עיקרי דברים מפגישה שהתקיימה בחודש יוני 2019 במשרד הכלכלה בנושא פטור לפי תקנה 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי

למידע נוסף בתחום זה