סיכום עיקרי דברים מפגישה של נציגי לשכת המסחר עם נציגי משרד הכלכלה בנושא פטור לפי תקנה 2(ג)2 לצו יבוא חופשי

פגישה זו התקיימה על רקע פניה שנשלחה מלשכת המסחר למשרד הכלכלה המרכזת קשיים ואי בהירויות שהעלו יבואנים וסוכני מכס לגבי השימוש במסלול הפטור לפי תקנה 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי. יצוין שיבואנים וסוכני מכס גם מציינים לחיוב נושאים רבים הקשורים במסלול חשוב זה ובשירות הניתן על ידי משרד הכלכלה, אך הפגישה התמקדה כאמור בטענות ובנושאים שיש מקום לשפר.

להלן עיקרי ההתייחסויות של נציגי משרד הכלכלה לנושאים השונים:

ראשית מבקשים לחדד: פטור לפי סעיף 2(ג)2 לפי צו יבוא חופשי עוסק במתן פטור לטובין שחל עליהם תקן רשמי. אין להגיש בקשה לפטור לפי סעיף 2(ג)2- לצו יבוא חופשי, כאשר מדובר בפרט מכס שאינו דורש תקן רשמי על פי צו יבוא חופשי.  מציינים זאת על רקע לא מעט בקשות מוטעות כאלו שמוגשות.

 1. עדכון הוראת מנכ"ל- ישנו תהליך מתקדם לעדכן את הוראת המנכ"ל 2.6 הקובעת מדיניות טיפול אחידה בבקשות למתן פטור מכוח סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי וכן להסדיר את נהלי הטיפול בבקשות אלו.​ ההוראה נמצאת כעת בישורת האחרונה בבחינת ניסוח, לאחר מכן תעבור ללשכה המשפטית של משרד הכלכלה ותפורסם להערות הציבור. הוראת המנכ"ל החדשה אף תכלול נוהל הגשת ערעור על החלטת הגורם המקצועי. כיום יש לפנות אל לילך אנטורג במקרים שרוצים להשיג על החלטת מהנדס בודק. להוראה החדשה יתווספו עילות חדשות דוגמת עילת מחקר/ניסוי קליני.
 2. נפחי הקבצים- כאשר ישנה דרישה להעלאת מסמך, והוא כבד יותר מ- MB 1 שהמערכת מאפשרת להעלות  (הדבר נפוץ בעיקר כאשר מדובר בתעודות EMC ו- CB כבדות וארוכות), ישנה אפשרות להעלות במקום הקובץ המלא את 4-5 הדפים הראשונים של המסמך בהם מרבית המידע המהותי הרלוונטי. כאשר במידה ויהיה מידע מקצועי רלוונטי שלא נכלל בקובץ שהועלה המהנדס הבודק יוכל לבקש לקבל בהמשך את הקובץ המלא. מנהל תקינה יבחן הכנסת התייחסות לכך בהוראת המנכ"ל המעודכנת, לצד הפצה של אפשרות זו ליבואנים.
 3. קבלת אישור אודות השלמת מסמכים- המערכת לא מספקת אישור כאשר מזינים מסמך במסגרת השלמת מסמכים, אך ניתן לראות במערכת מסלול כעבור כשעה שהמסמך נקלט בהצלחה.
 4. דרישה להשלמת מסמכים- צורך במתן הסברים למהנדס/יועץ מטפל- משרד הכלכלה יפעל לכך שכאשר ישנה דרישה לבקשת מסמכים היא תלווה בכתובת המייל של היועץ המטפל, על מנת שהיבואן יוכל לפנות ישירות לגורם המקצועי המטפל כדי להשיב לו ולברר עמו (אם יש בכך צורך) מה בדיוק נדרש להשלים. (לאחר שמערכות המידע במשרדנו יטמיעו את השינוי במערכת נעדכן אתכם בכך).
 5. כפל בקשות- יש לשים לב כי בקשות כפולות שמתייחסות לאותו מוצר במשלוח שיוגשו פעמיים לסניפים שונים בארץ- יפסלו אוטומטית. כמו כן, אין להגיש בקשה למכון התקנים (לקבלת אישור שחרור מותנה) ובמקביל בקשה לפטור לפי 2(ג)2- מקרים כאלו יפסלו אוטומטית ע"י מערכת מת"מ של מנהל התקינה במשרד הכלכלה.
 6. זמני טיפול- הוראת מנכ"ל 2.6 התקפה כעת מציינת כי יש 14 ימי עבודה לטיפול בבקשה לפטור לפי 2ג2 ובפועל האישור ניתן בתוך ימים בודדים. מענה טלפוני- יש לפנות למנהל יבוא הזמין ב-3 סניפים: ירושלים, ת"א וחיפה. הפרטים מפורסמים באתר משרד הכלכלה תחת הלשונית "רשימת הגורמים המטפלים". יש מענה במערכת מסלו"ל ברגע שהבקשה נקלטה כי היא נקלטה למערכת. יש לחדד כי מענה לבקשה ניתן תוך כ-3-4 ימים, עומס על המוקד הטלפוני פירושו עומס על הבודקות המעבירות את הבקשות למהנדסים ולכן אין טעם לפנות טלפונית בשאלה האם הבקשה נקלטה ולאיזה מהנדס הועברה. דחיפות- כשמה כן היא, מיועדת לשימוש כאשר מדובר במקרים דחופים. הענות משרד הכלכלה לפניות לקדם טיפול בבקשות דחופות מעכבת טיפול בבקשות יבואנים אחרים ומעמיסה לחינם על המערכת – לכן למעט במקרים דחופים יוצאי דופן לא יקדמו טיפול בבקשות. יש להיערך מראש ולהגיש בקשות טרום יבוא כדי להימנע מהגשת הבקשה סמוך מידי להגעת הסחורה ארצה וכך גם להימנע מתשלום דמי אחסנה.
 7. הבהרה מטעם שלומי אביסרור, מנהל תחום חשמל ואלקטרוניקה במנהל התקינה במשרד הכלכלה, באשר לשחרור טובין המיועדים למחקר/ניסוי קליני-

  כפי שידוע לכם עילה זו אינה מופיעה כיום בהוראת המנכ"ל ולכן אין פירוט אודות מדיניות המשרד בנדון, יחד עם זאת יש סיכום בין משרדינו למשרד הבריאות שעד הכנסת העילה בצורה מסודרת להוראה 2.6 אנו מאשרים פטורים בעילה זו, להלן המסמכים הנדרשים ודגשים בנדון:
  1. עד הוספת עילת ניסויים קליניים להוראת המנכ"ל מבחינתי על היבואן להגיש בקשות מסוג זה בעילת ציוד רפואי (5-ז') ,היבואן יצטרך לציין במכתב המנמק שהציוד מיועד לניסויים קליניים וכי הוא מתחייב שהציוד מתאים לתקן הישראלי החל עליו ובנוסף הוא לוקח כל אחריות שנובעת מהשימוש בטובין.
  2. כמובן יש לדרוש תעודות בדיקה CB ,EMC, אישור אמ"ר ליבוא (אין צורך ברישום בפנקס אמ"ר), כמו כן נספח 7 - אישור מנהל המרכז הרפואי ונספח 8 -אישור משרד הבריאות לביצוע הניסוי הקליני.

קישור לעדכון מיום העיון שקיימנו בנושא זה המכיל מידע רלוונטי נוסף

למידע נוסף בתחום זה