עדכון מיום עיון משותף עם משרד הכלכלה בנושא פטור לפי תקנה 2(ג)2 לצו יבוא חופשי

אתמול, ה- 16.10.18 התקיים יום עיון משותף עם משרד הכלכלה בנושא פטור לפי תקנה 2(ג)2 לצו יבוא חופשי.

קישור למידע מפורט לגבי פטור לפי תקנה 2(ג)2 באתר משרד הכלכלה

במהלך יום העיון הועברו ההרצאות הבאות על ידי נציגי משרד הכלכלה-

הצגת מינהל יבוא תהליך הגשת בקשות ודגשים עיקריים - לילך אנטורג, מנהלת תחום יבוא במשרד הכלכלה - קישור למצגת

עילת יבוא לשם יצוא - שאול ששון מנהל תחום תעשיות עתירות ידע - קישור למצגת 

עילת פטור על סמך משרד ממשלתי אחר (מזון)- זאב ברל- סגן מנהל מינהל כימיה ואיכות הסביבה - קישור לדף הסבר בנושא

הצגת עילה חדשה שעתידה להיכנס להוראת המנכ"ל החדשה- פטור עבור טובין המיועדים לשימוש בפרויקטים כלכליים לאומיים והצגת מערכות מידע לשימוש יבואנים ויצרנים מכל העולם שנבנו על ידי ארגון ה- ITC בשיתוף עם האיחוד האירופי, אנואר חילף- ממונה על חוקיות היבוא - קישור למצגת
קישור למאמר המרכז מידע בנושא באתר לשכת המסחר

 

להלן מגוון נקודות מעבר למפורט במצגות שעלו במהלך המפגש:

 1. הפטור לציוד רפואי הורחב ומתאפשר עכשיו בכפוף לתנאים גם בהתייחס לאינקובטורים. במקביל יש פעילות של לשכת המסחר מול מנהל תקינה ואגף אמ"ר במשרד הבריאות לעדכון פרטי המכס שניתן להגיש בהסדר הציוד הרפואי וגם להכללת ציוד רפואי בפטור לפי עילה של כמויות קטנות.
 2. רצוי ליצר הגדרה ברורה למה הכוונה ב"בדיקת שוק" - מינהל יבוא יבחן זאת.
 3. רצוי ליצר מנגנון דיווח מקוון מסודר, פשוט ויעיל לדווח מה נעשה עם הציוד בעילה של דוגמאות ובדיקת שוק - מינהל יבוא יבחן זאת.
 4. ניתן דגש על כך שהפטור שניתן לפי 2(ג)2 אינו פטור מדרישות התקינה אלא פטור מחובת השגת אישור עמידה בדרישות הממונה על התקינה בהליך היבוא ולכן דרישות התקינה ובכלל זה הדרישה לתיק מוצר הכולל מסמכים שמבססים את עמידת המוצר בדרישות התקינה נדרש גם אם התקבל פטור. מנהל תקינה מבצע וצפוי להגביר את האכיפה בהקשר זה.
 5. כמות מבוקשת ביחידות / משקל ע"פ דרישות המכס – סוכני המכס ציינו בעייתיות לגבי חלק מהמוצרים שלא סביר לחשב אותם לפי משקל – הוסבר שעל הלשכה / ארגון סוכני המכס לפעול בהקשר זה מול המכס.
 6. רצוי שמשרד הכלכלה יפרסם תבנית למכתב הנמקה עם השדות ההכרחיים - מנהל יבוא יבחן זאת.
 7. לבקשת המשתתפים משרד הכלכלה ישקול הארכת תוקף התצהיר משבועיים לחודש.
 8. הובהר כי ליבואנים ולסוכני מכס מוטלת אחריות רבה לוודא שהם מבינים על מה הם חותמים ושיש להם את המסמכים הנדרשים על מנת לבסס חתימתם על אותם מסמכים.
 9. עלה קושי עם העובדה שבמוצרי חשמל ואלקטרוניקה נדרש להציג בדיקות מעבדה אך ורק לפי רשת ה CB – סוכם שהלשכה תגבש הצעה להרחבת היצע בדיקות המעבדה שמשרד הכלכלה יכבד לצורך הפטור. חברי לשכה מוזמנים להעביר התייחסויות בהקשר זה אל razh@chamber.org.il לצורך גיבוש פניה בנושא אל מנהל תקינה במשרד הכלכלה.
 10. משרד הכלכלה יוסיף "תצהיר צילינדרים" לנספחים באתר.
 11. לילך אנטורג ביקשה לקבל רשימת מפעלים וחברות שסוכני המכס מגישים עבורם בקשות 2(ג)2 ואיש קשר מטעמם לצורך יצירת קשר של נציגי מינהל יבוא לתיאום ביקור מטעמם. הבהירה שלא מדובר בביקור לצורך אכיפה אלא לצורך הכרות וחיזוק הקשר בין המנהל לבין הלקוחות בשטח - פניות בנושא ניתן להעביר אל - Lilach.Antverg@economy.gov.il.

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה