דרישות חוקיות יבוא, מכסים ונתוני סחר חוץ במדינות האיחוד האירופאי ובמדינות אגן הים התיכון

האיחוד האירופאי בשיתוף עם ארגון ה- International Trade Center -  ITC מפעילים מאגרי מידע שנועדו לקדם ולתמוך בהליכי סחר יעילים תוך שקיפות ביחס לדרישות חוקיות היבוא, המכסים ונתוני הסחר בין מדינות שונות. 

ריכזנו לכם מספר קישורים שימושיים בנושא:

Euromed trade help desk - מאגרי מידע שנבנו לשווקי מדינות הים התיכון לאיתור לפי פרט מכס (ב-6 ספרות) מידע בנושאי חוקיות יבוא, מכסים ונתוני סחר

קישור לאתר תכנית ה- TIFM - Trade and investment facilitation mechanism ובו מאגרי המידע הללו

קישור לאתר בו ניתן לשאול שאלות בנושאי סחר חוץ ורגולציה בהקשר של מדינות אגן הים התיכון (שימו לב שיש להירשם תחילה לאתר)

המידע אמנם נאסף על ידי ה- ITC בשיתוף המדינות השונות, אך ייתכן שהוא אינו מדויק ו/או מלא ולכן הוא מוצג ככלי לשימושכם עם הזהירות הנדרשת בהקשר של הסתמכות על האמור בו. חשוב לציין שבקשות מידע ספציפיות אמורות להישלח לגורמי ממשלה בכל מדינה שחברה ברשת זאת, כך שמידע שמגיע בדרך זאת אמור להיות בעל אמינות גבוהה יותר.

European commission trade help desk - מאגרי מידע לגבי חוקיות יבוא מכסים ונתוני סחר ביצוא לאירופה
מדובר באתר של האיחוד האירופי - אתם מוזמנים לעשות שימוש בו ובאתר שלעיל ככלי מסייע ולוודא את דרישות המיסוי והרגולציה לפי העניין גם עם גורמי מקצוע מתאימים.

גם במשרד הכלכלה הישראלי העלו ידיעה לגבי מאגרי המידע הללו - קישור למידע באתר משרד הכלכלה

למידע נוסף בתחום זה