פעילותנו להסרת חסמי יבוא ותקינה – מה היה ומה צפוי בהמשך

איגוד לשכות המסחר פועל בצורה רציפה להסרת חסמי יבוא כדרך לעודד את הפעילות העסקית במשק, להגביר את התחרות ולקדם את המשק.

נבקש לעדכן אתכם במקצת מהפעילות שהתבצעה בשנים האחרונות בהקשרים אלו ובנושאים שצפויים לעמוד על סדר היום בשנה הקרובה.

תקינה

רפורמה גדולה בתקינה אושרה ובמסגרתה נשבר מונופול בדיקות היבוא של מכון התקנים כאשר נפתחו לתחרות מגוון בדיקות יבוא בתחום התקינה ועד לחודש מרץ 2021 צפויות להיפתח לתחרות כלל בדיקות היבוא
במסגרת רפורמה זו יש גם פעילות אינטנסיבית להסרת דרישות ייחודיות לישראל מתקנים ישראלים ומי מכם שמזהה דרישות ייחודיות לישראל, בעייתיות, שנותרו בתקנים מוזמן לעדכן אותנו בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. בתחילת חודש דצמבר נכנסה לתוקפה הפעימה השלישית במסגרת הרפורמה, אשר כללה בתוכה מגוון רחב של מוצרים שחלים עליהם תקנים רשמיים בתחומים הבאים: טקסטיל, ציוד היגייני, ציוד רפואי, מוצרי עץ וחלונות, בניין, מערכות אנרגיה, ציוד משרדי וגפ"מ.

על אף האמור, גם לאחר הרפורמה, שיטת הפיקוח על היבוא של מוצרים שחל עליהם תקן רשמי, שונה ומחמירה ביחס לשיטות המקובלות במדינות המפותחות ואנו בקשר עם משרדי הממשלה על מנת לקדם רפורמה נוספת, מבוססת ניהול סיכונים שתסיר חסמים ותקל על הליכי היבוא. זאת, לצד קידום הארכה של תקופות ההתארגנות והמעבר כאשר נכנסות לתוקף מהדורות עדכניות של תקנים / חלים שינויים אחרים בתקנים.

מובן שחשוב שהיבואנים יכירו את נוהלי הממונה על התקינה ויפעלו על פיהם - תשומת לבכם בין היתר לדרישות שמירת המסמכים המפורטות בנהלים ובמיוחד לדרישות שמירת המסמכים ממי שמצהיר על עמידת הטובין בדרישות התקן. נשמח לסייע אם משהו בנהלים אינו ברור.

 

פיקוח על היבוא - מבוסס הצהרת יבואן

מזון רגיל - נעשתה רפורמה שמאפשרת יבוא מבוסס הצהרה כבר בשנת 2016, ובשנה האחרונה פעלנו להעביר קטגוריות מזון נוספות להגדרה של מזון רגיל.

ציוד תקשורת אלחוטי - בשנה האחרונה חל מהפך גדול במשרד התקשורת בכל הקשור בפיקוח על יבוא ציוד תקשורת אלחוטי. בשנים קודמות השגת אישור ליבוא ציוד תקשורת אלחוטי היה כרוך בקשיים רבים ובשירות בלתי מתקבל על הדעת וכיום בזכות החלופה שאושרה של מסלול מבוסס הצהרה, השירות השתפר בצורה דרמטית לשביעות רצון המשרד והיבואנים.

יעילות אנרגטית - רפורמה דומה צפויה במשרד האנרגיה בכל הקשור בדרישות היעילות האנרגטית של מוצרים.

 

צו יבוא חופשי

פורסם תיקון לצו יבוא חופשי ביום 27.10.19 (מק"ח 1897)- קישור למידע נוסף

ההתייחסות ליבוא אישי הוסדרה מחדש בצו נפרד – צו יבוא אישי 

משרד הכלכלה פועל לקידום צו יבוא חופשי דיגיטלי ואנחנו בקשר שוטף איתם ועם "ישראל דיגיטלית" (יחידה ממשלתית שמקדמת יוזמות דיגיטליות במשרדי ממשלה), כך שהממשק הדיגיטלי שיוקם ינגיש כמה שיותר מידע רלוונטי ליבואנים ולסוכני המכס, בצורה ידידותית שתקל עליכם את ההתנהלות ותשפר את הודאות העסקית.

בעקבות מסמך הבהרה לתוספת החמישית של צו יבוא חופשי, נוצרו לא מעט קשיים ואנחנו פועלים מול הממונה על חוקיות היבוא במשרד הכלכלה על מנת לתת לכך מענה. יבואנים וסוכני מכס שמסמך ההבהרה מייצר להם קשיים מוזמנים לפנות אלינו בנושא למידע נוסף.

 

מכס

עיצומים כספיים - עליית שער עולמי הוסדרה לצד תיקון לפקודת המכס שכלל גם סמכויות אכיפה נרחבות למכס ובכלל זה הסמכות להטיל עיצומים כספיים. אנו פועלים מול המכס בנושא תקנות הפחתה ונהלי האכיפה שצפויים להשפיע על אופן הפעלת הסמכויות הללו.

הוראות שעה להפחתת מכסים ומסי קניה שמסתיימות בסוף 2019 – כזכור על מגוון רחב של מוצרי צריכה הופחתו מכסים ומסי קניה בהוראת שעה עד סוף 2018 שהוארכה בהמשך לפעילות הלשכה עד סוף 2019. בעקבות פניה של לשכת המסחר התקבל אישור מרשות המסים כי בשל התפזרות הכנסת, הוראות השעה אשר היו הקבועות עד ליום ה- 31.12.19, תעמודנה בתוקף עד תום שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת, וזאת בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד הכנסת. בהתאם יעודכנו מערכות המחשב במכס ופרטי המכס הרלוונטיים. 

 

דרכי התקשרות:

רז הילמן, מנהל אגף יבוא מכס ותקינה 03-5631011, razh@chamber.org.il 

מירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה 03-5631116, meravk@chamber.org.il

 

למידע נוסף בתחום זה