הרפורמה בתקינה נכנסה לתוקף! ריכוז המידע הרלוונטי לצורך הערכות נכונה

בשעה טובה, הרפורמה הגדולה בתקינה נכנסה השבוע לתוקף (זאת לאחר שחלקים מהרפורמה הקשורים בוועדות התקינה ובמבנה מכון התקנים נכנסו לתוקף קודם לכן).

הרפורמה כוללת שורה של בשורות חשובות ובהן פתיחה הדרגתית של בדיקות היבוא לתחרות ומעבר (בקבוצות תקינה 2 ו - 3) מתצהיר בחתימת עו"ד להצהרה.

הרפורמה גם כוללת נהלים חדשים ודרישות חדשות שחשוב לוודא שאתם עומדים בהן.

במסגרת הרפורמה בתקינה ניתנו כלי אכיפה משמעותיים למשרד הכלכלה ובכלל זה סמכויות נרחבות להטיל עיצומים כספיים ולהגדיר יבואן כ"מפר אמון" סטטוס שיגביל מאד את פעילותו.

 

לנוחותכם ועל מנת לוודא שנערכתם כראוי לשינוי להלן עיקרי הנושאים והקישורים הרלוונטיים:

קישור למסמך תיקון החקיקה כפי שפורסם ברשומות

קישור למסמכים מיום עיון שקיימנו בשיתוף משרד הכלכלה לקראת כניסתה לתוקף של הרפורמה

קישור להנחיות והוראות הממונה על התקינה באתר משרד הכלכלה - מדובר במסמכים משמעותיים ביותר ובכלל זה נוהל שמחליף את נוהל 401 של מכון התקנים. 
תשומת לבכם בין היתר לתהליכים העדכניים ובפרט לתהליכים הקשורים במעבר מתצהיר להצהרה, המסמכים שיש לשמור בכל קבוצת תקינה ובפרט המסמכים שיש להחזיק כתמיכה בחתימה על הצהרה בקבוצות תקינה 2 ו- 3.
בקישור זה גם נוהל הקשור בדרישה לערבויות - במקביל פורסמה ברשומות תקנה המתייחסת להטלת ערבות במסגרת שחרור מותנה ועל יבואן בסטטוס מפר אמון - קישור לפרסום ברשומות

 

חלוקת התקנים ל-4 פעימות:

פתיחה לתחרות בבדיקות היבוא - קישור לפרסום ברשומות של צו המפרט את קבוצות התקנים בחלוקה לפעימות השונות

קישור לתקנים אשר נפתחו לתחרות עד כה

לפי שעה קיימות שתי מעבדות המוכרות לבדיקות תקן של טובין מיובאים- ITL בדיקת מוצרים בע"מ ומעבדות חרמון. ניתן לראות בקישור שלהלן את רשימת התקנים הרשמיים שבתחום ההכרה של אותן המעבדות (הרשימה צפויה להתעדכן בצורה שוטפת).

רישום במרשם היבואנים - אם מי מכם טרם עשה זאת - קישור למידע מפורט בנושא

קישור לפניה של הממונה על התקינה למכס בעניין הפתיחה של בדיקות היבוא לתחרות במסגרת הפעימה הראשונה

 קישור למסמך שנשלח ממנהל תקינה במשרד הכלכלה למעבדות בעניין התקנים בפעימה השניה

קישור להודעה של משרד הכלכלה בעניין תקנים נוספים שצפויים להיפתח לתחרות החל מה - 7.10.2018 

 קישור לנספחי ש' באתר משרד הכלכלה (באופן הדרגתי כל נספחי הש' צפויים לעלות לאתר זה)

למידע נוסף בתחום זה