מסוף חודש מרץ ייאסר על יבואנים לייבא מוצרים שנדרשים לאישור תקן רשמי במידה ואינם רשומים ב"מרשם יבואנים"

במסגרת הרפורמה בתקינה, נוספה חובה על יבואנים להירשם ב"מרשם יבואנים" ייעודי שמתנהל במשרד הכלכלה.

הדרישה שאמורה היתה להיכנס לתוקף ביום 1.4.2018 הוקדמה על מנת לצמצם קשיים בחול המועד פסח ל 27.3.18.

החל מה 27.3.18 מי שלא יהיה רשום במרשם לפי הפקודה, לא יוכל לייבא לישראל מוצרים שנדרש עבורם אישור הממונה על התקינה (עד התיקון - אישור תקן רשמי).

המרשם נפתח להרשמה כבר כעת ורצוי להקדים ולהירשם על מנת לא להיתקע עם קשיים רגע לפני שהדרישה תיכנס לתוקף.

קישור למידע מפורט באתר משרד הכלכלה ולהרשמה

קישור למספר עדכונים והבהרות שקיבלנו ממשרד הכלכלה לאחרונה (18.3.18):

"כידוע, חובת רישום יבואן תחול ביום  01/04/2018 בפועל, לאור בקשת השר, המועד הוקדם ל27.3.18.

מתאריך זה, יבואן שלא יהיה רשום במרשם היבואנים לא יוכל להזין בקשה ליבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי (לרבות בקשת פטור) במערכת מסלול, וכן לא יוכל להגיש בקשה לפטור 2(ג)(2) במערכת שח"ט.

הסיבה היא, שכאשר יבואן יכניס את הכרטיס החכם שלו ויתחבר למסלול, שדה המספר המזהה (או ח"פ או ת.ז., תלוי כיצד נרשם היבואן) יבדקו מול הרישום במרשם היבואנים, ואם לא ימצא רישום עבור המספר המזהה הזה – היבואן לא יוכל להמשיך למלא את הטופס, עד להסדרת הרישום. כמובן שניתן להירשם מידית בטופס רישום יבואן ואז לשוב למלא את הבקשה. הרישום לא מופסק ב- 1.4.

בטופס הרישום, יבואן נדרש ליפות כח גם לסוכן מכס (אם הוא מעוניין שסוכן המכס יטפל עבורו בתהליך), היות וכאשר סוכן מכס מגיש את הבקשה עבור יבואן, הוא מזדהה באמצעות הכרטיס החכם שלו (של סוכן המכס), וכאשר המזהה – ח,פ סוכן המכס ייבדק מול מרשם היבואנים הוא לכאורה לא יהיה קיים.

לכן נדרש יפוי הכח – בעת הזדהות בכרטיס החכם לטופס מסלול, נבדק גם הקשר בין סוכן מכס ליבואן.

הבדיקה לא מתבצעת מול יפוי הכח הפיזי שאותו מצרפים, אלא מול הנתונים שיבואן מזין בשדות של חלק 2 של טופס הבקשה. לכן חשוב שיבואן ימלא את כל סוכני המכס שלו בחלק זה, ולא יטעה בח"פ שלהם.

  1. יבואן שלא ירשם עד ה- 27.3.18 יידרש להירשם בטרם יוכל להגיש בקשה.
  2. יבואן שיירשם אולם לא יזין יפוי כח לסוכן מכס, יוכל להזדהות לטופס באמצעות כרטיס חכם עם הח"פ או ת.ז. שלו (תלוי איך הוא נרשם במרשם יבואנים) ולמלא את הטופס. סוכן מכס לא יוכל להגיש בקשה בשמו, עד אשר הוא יבקש ממשרד הכלכלה באמצעות המייל להוסיף יפוי כח לסוכן מכס (כמובן שידרש עליו לצרף את קובץ יפוי הכח). אנו נזין לו את יפוי הכח.
  3. יבואן שירשם וייפה כח לסוכן\י מכס, גם היבואן וגם כל סוכני המכס שייפה את כוחם יוכלו להזדהות בטופס ולהגיש בקשה בשם אותו היבואן.
  1. שינוי יפויי כח – הסרה והוספה, יתבצעו בשלב זה (בשל אילוצי לו"ז) מול רשם היבואנים במשרד הכלכלה, בצורה ידנית. נדרש לשלוח מייל לכתובת: importersregistration@economy.gov.il

עם טופס יפוי הכח, ופרטים מזהים של היבואן וסוכן המכס, ואנו נזין את יפוי הכח. הבקשה צריכה להגיע מהיבואן בלבד. 

במהלך חול המועד יאויש מוקד, עדיין לא ברורות השעות – בטלפון 02-6662297, לבעיות הנובעות מאי רישום במרשם."

להזכירכם, הרפורמה בתקינה כוללת שינויים נוספים ולצד פתיחת בדיקות היבוא באופן הדרגתי לתחרות ולמעבר ביחס למוצרים בקבוצות תקינה 2 ו- 3 משימוש בתצהיר בחתימת עו"ד להצהרה לפי הוראות הפקודה, יש חובות יבואנים נוספות ובכלל זה חובות שעניינן תיק המוצר, רשימת מסמכים נדרשים ברמת משלוח, רשימת לקוחות ועוד.

קישור למסמך הנחיות רישום למרשם בערבית    קישור לתמונת טופס מרשם היבואנים ותרגום כותרות השדות לערבית. קובץ זה ישמש כרפרנס עד לעליית גרסת הטופס עם השפה הערבית מוטמעת

קישור למצגות מיום העיון שקיימנו החודש בלשכה כהערכות ליישום הרפורמה בתקינה

קישור למאמר באתר הלשכה על הרפורמה בתקינה

 

למידע נוסף בתחום זה