בהמשך לפעילות ארוכת שנים של הלשכה אושרה רפורמה גדולה בתחום התקינה

לאחר אישורו בכנסת בתאריך 29.12.2016, פורסם ברשומות חוק ההסדרים ובמסגרתו פרק התקינה שעניינו תיקונים ותוספות לחוק התקנים ולפקודת הייבוא והייצוא.

להלן עיקרי הרפורמה:

 

*  פתיחת בדיקות היבוא לתחרות –
1.  יבואנים יוכלו לבחור אם לבצע את בדיקות היבוא במכון התקנים או במעבדות פרטיות שיהיו גם מוסמכות על ידי הרשות להסמכת מעבדות וגם יקבלו את אישור הממונה על התקינה במשרד הכלכלה לפעול בתחומים שיוגדרו.
2.  הוגדרו סמכויות פיקוח ואכיפה נרחבות לממונה על התקינה וכן סעיפי חקיקה מפורטים שנועדו לייצר את האיזון הנכון ולהבטיח פיקוח מספק גם על בדיקות שיבוצעו במעבדות פרטיות. בכלל זה הוגדרה חובה ליבואנים להירשם במירשם ייעודי, חובת שמירת מסמכים מפורטת וגם מסמכי עקיבות (למשל מיבואן לסיטונאי ומסיטונאי למשווק) על מוצרים שחל עליהם תקן רשמי.
3.  נספחי הש' ונהלי מכון התקנים (ובכלל זה ביחס למסלולי ההקלות) יהפכו להוראות הממונה על התקינה שיהיה אחראי מכאן ואילך על עדכונם.
4.  במסגרת המו"מ של האוצר עם נציגי ההסתדרות ומכון התקנים (שכלל גם התייחסות לפיטורי עובדים ולתמיכה כספית של האוצר במכון ובעובדים) הוסכם שהפתיחה לתחרות תעשה בצורה מדורגת החל מחודש אוקטובר 2017, כאשר עד לחודש מרץ 2021 כל בדיקות היבוא יהיו פתוחות לתחרות.
להלן המתווה הצפוי (המתווה הסופי ייקבע בצו):
פעימה 1 – אוקטובר 2017: מוצרים לבנים, אלקטרוניקה בידורית, כלי עבודה, מצברים
פעימה 2 – אפריל 2018: תקשורת סלולרית, גופי תאורה, נורות, תנורי אפיה, מיקרוגלים, מתכות יקרות, חיתולים, עגלות ילדים
מטהרים ומסנני מים, אופניים חשמליים, מוצרי ניקוי.
פעימה 3 - דצמבר 2019: צעצועים, עץ וחלונות (למעט עגלות), טקסטיל (למעט חיתולים), מע' אנרגיה (למעט תנורים), ציוד משרדי חשמלי (למעט מיקרוגלים).
פעימה 4 - מרץ 2021: מיכלי לחץ וחוזק חומרים, כימיה של מזון ומים (למעט מסנני מים ומטהרים), כימיה סביבתית (למעט מוצרי ניקוי), מוצרי צריכה חשמליים, מוצרי תעשייה חשמליים, רכב ומוצרי תעבורה (כולל אפניים ולמעט אופניים חשמליים), מתקני משחקים, קרמיקה, חומרי בנין, עמידות מבנים, בטיחות אש.

 

*  שינוי מבני במכון התקנים
1.  בוטלה מועצת המכון.
2.  שונה אופן בחירת היו"ר והמנכ"ל והוגדרו מחדש הסמכויות השונות.
3.  הועד הפועל צומצם מ- 28 ל- 15 חברים והרכבו שונה, באופן שהגדיל את כוחה של הממשלה להשפיע על פעילותו (לשכת המסחר והתאחדות התעשיינים קיבלו 2 נציגים בוועד הפועל לכל ארגון).
4.  נקבעו מגבלות על זהות יושבי ראש ועדות ונקבע הרכב בסיסי אחיד של ועדות תקינה שאמור ליצר איזון נכון יותר ולהגביל את האפשרות שגורמים אינטרסנטים ינווטו את התקינה כדרך לחסום מתחרים. כמו כן נקבעו חובות שקיפות לועדות תקינה ובכלל זה פרסום עיקרי דברים מהועדות.

 

*  צמצום דרישות ייחודיות לישראל בתקינה מחייבת
1.  נקבע הליך במסגרתו יבחנו מחדש כלל התקנים המחייבים והאם הדרישות הייחודיות לישראל הכלולות בהם מוצדקות.
2.  נקבע הליך מורכב מאד לאישור תקן הכולל דרישות ייחודיות לישראל, לרבות צורך באישור של שר האוצר וראש הממשלה.
3.  שונה הרכב ועדת האימוץ (בין היתר הוסף נציג משרד האוצר לוועדה), הדנה בתקנים הכוללים דרישות ייחודיות לישראל והורחבו סמכויות הועדה.
4.  נקבע מנגנון שנועד להגביל את היכולת של משרד ממשלתי להתעלם מפניות משרד הכלכלה לעדכון תקן רשמי.

 

 *  מעבר מתצהיר בחתימת עו"ד להצהרה בתקנים או סעיפי תקנים בקבוצות 2 ו 3.
בתוך כתשעה חודשים (ניתנה סמכות להאריך זאת פעמיים ב 3 חודשים כל פעם) מתחילת החוק מי שנדרש לתצהיר עו"ד לצורך משלוח טובין בקבוצות תקינה 2 ו – 3 לא יידרש לתצהיר אלא להצהרה (שלא בפני עו"ד) ולצד תיק מוצר מפורט ומילוי הוראות הממונה על התקינה. הממונה על התקינה יפרסם הוראות בנושא במהלך השנה הקרובה.

 

לעיון בפרק התקינה בחוק ההסדרים לחץ כאן

 

בתאריך 16.3.17 קיימה לשכת המסחר מפגש הדרכה מקיף בנושא זה - קישור למצגות ולעיקרי התכנים ממפגש ההדרכה

 

סקירה זו מובאת כמידע כללי, לא מלא ולא מחייב. המסמך המחייב הוא רק זה שמופיע בחוק כפי שפורסם ברשומות.

 

למידע נוסף בתחום זה