מצגות מיום העיון בנושא הערכות ליישום הרפורמה בתקינה

בתאריך 15.1.2018 התקיים בלשכת המסחר יום עיון בשיתוף מנהל תקינה במשרד הכלכלה בנושא הערכות ליישום הרפורמה בתקינה. להלן חומרים מיום העיון:

מידע מפורט באתר הלשכה בנושא הרפורמה בתקינה

קישור למצגת שהעביר הממונה על התקינה, יעקב וכטל

קישור למצגת שהעביר סגן הממונה על התקינה, איגור דוסקלוביץ

קישור למצגת שהעביר מנהל מערכות מידע במנהל תקינה, יוסי איבינדר

יצוין שבעניין הרישום בפועל במרשם היבואנים ייצא עדכון בעוד כשבוע עם קישור להרשמה. נבקש שתמתינו לעדכון זה.

למידע נוסף בתחום זה