התוספת החמישית בצו יבוא חופשי – הבהרת הסעיף

מצ"ב לעיונכם מכתב ממר אנואר חילף, הממונה על מדיניות היבוא, במשרד הכלכלה, בעניין התוספת החמישית. לא בוצע שינוי בצו - המסמך מהווה פרשנות של אנואר לתוספת החמישית לצו זה.

 

 

למידע נוסף בתחום זה