חובה על עסקים לדרוש קוד סודי בתשלום בכרטיס אשראי

עדכון ליום 15.5.22

הרשות לעסקים קטנים ובינוניים יצאה מתווה חדש לסיוע למימון החלפת מסופי אשראי בטכנולוגיית EMV, בשיעור של עד 80% או עד 2,500 ₪.

ניתן להגיש בקשות למימון עד ליום 30.6.2022 באתר הרשות לעסקים קטנים

חשוב להדגיש, ביום 31.7.2022 תיפסק התמיכה בכל מסופי האשראי הישנים.


______________


רפורמת ה-EMV תמנע הונאה של בתי העסק על-ידי כרטיסי אשראי גנובים, תאפשר תשלום בארנקים דיגיטליים חדשים, ובעתיד אף תוזיל את עמלות הסליקה לעסקים. הפיקוח על הבנקים פרסם מספר הנחיות בנושא אימוץ תקן EMV בעסקים.

 

 על פי הודעת בנק ישראל (27.11.2019), להלן לוח הזמנים לאימוץ מלא של תקן EMV בישראל.

 

ציר זמנים ליישום תקן EMV

 

______________________________

החל מה-31 במרץ 2020

 • יונפקו בישראל רק כרטיסי אשראי וכרטיסי דביט (להלן: כרטיסי חיוב) התומכים ב-EMV ו-Contactless.

 

31.12.2020

בנק ישראל מותיר את תקרת ביצוע עסקאות ללא מגע בגובה של 300 ש"ח

לצורך שיפור ההתמודדות עם נגיף הקורונה, ועל מנת לצמצם עוד יותר את המגע בביצוע פעולות תשלום, החליט בנק ישראל במסגרת הוועדה לכרטיסי חיוב, ובשיתוף השחקנים השונים בשוק כרטיסי החיוב, להעלות את תקרת האימות בעת ביצוע עסקאות ללא מגע בבתי העסק שהשלימו מעבר ל-EMV מ- 200 ₪ לסך של 300 ₪.

מצ"ב ההודעה המלאה באתר בנק ישראל

 


החל מה-30 בנובמבר 2020

 • יסלקו עסקאות שנעשו בנוכחות כרטיס חכם אך ורק אם בוצעו ב- EMV מלא – כלומר, תוך הקשת קוד סודי בן 4 ספרות בעת ביצוע העסקה, או בעסקאות ללא מגע עד 300 ש"ח ללא הקלדת הקוד הסודי, בבתי העסק הבאים:
  - בתי עסק גדולים, שמחזור הפעילות שלהם בנוכחות כרטיסי חיוב עלה על 100 מיליון ₪ בשנת 2019;
  - כלל בתי העסק הפיזיים שבמועד זה מצוידים במסוף המותאם הן מבחינת החומרה והן מבחינת התוכנה;
 • יסלקו עסקאות בבתי עסק שמצטרפים לראשונה, החל מתאריך זה, לשירות סליקה בכרטיסי חיוב, רק אם נעשו בטכנולוגיית EMV, ובעסקאות בנוכחות כרטיס חכם רק אם נעשו ב-EMV מלא. בכל בתי עסק אלו יסלקו עסקאות שלא בנוכחות כרטיס(עסקאות באינטרנט או בטלפון) אך ורק אם בוצעו בטכנולוגיית EMV.

 


החל מה-31 ביולי 2021 (ניתנה אורכה עד 31.12.2021)

 • יסלקו עסקאות בנוכחות כרטיס חכם רק ב-EMV מלא, בכל בתי העסק הפיזיים (למעט ההחרגות שיכנסו לתוקף ב 31.7.2022);
 • יסלקו עסקאות שלא בנוכחות כרטיס (עסקאות באינטרנט או בטלפון) בכל בתי העסק (למעט ההחרגות שיכנסו לתוקף ב 31.7.2022) אך ורק אם בוצעו בטכנולוגיית EMV.
 • אל אף האמור לעיל, ביום 20.7.21, קבע בנק ישראל מתווה מעודכן לבית עסק שעדיין לא נערכו, כך שיתאפשר להם להמשיך לסלוק רגיל עד סוף 2021 בכפוף להיערכותם למעבר לתקן EMV. 
  להנחייה המלאה לחצו כאן

 


החל מה-31 ביולי 2022

 • במשאבות הדלק, יסלקו עסקאות שנעשו בנוכחות כרטיס חכם אך ורק אם בוצעו ב- EMV מלא.
 • בתי עסק שהיקף הפעילות שלהם בעסקאות ללא נוכחות הכרטיס (לדוגמה - עסקאות באינטרנט או בטלפון) מהווה 90% או יותר מהמחזור של בית העסק בכרטיסי חיוב, יסלקו עסקאות בנוכחות כרטיס חכם אך ורק אם בוצעו ב-EMV מלא, ועסקאות ללא נוכחות כרטיס אך ורק אם בוצעו בטכנולוגיית EMV.
 • תופסק התמיכה בטכנולוגיה הישנה (מתג אשראית).


מרבית הכרטיסים שהונפקו בישראל הם "כרטיסים חכמים" – כלומר כרטיסים שמוטבע בהם צ'יפ EMV. עם זאת, הסבת השוק דורשת שדרוג של המסופים הקיימים במסופים שתומכים בתקן, כדי שיוכלו להעניק ללקוחות חוויית תשלום מתקדמת ובטוחה.

על מנת לתמרץ את השחקנים בשוק להטמעת תקן EMV, ובדומה לתהליך שהתבצע במדינות רבות בהן הוטמע התקן, נקבע בהוראה 472 מנגנון הסטת האחריות לנזק (liability shift). המנגנון קובע שבמקרה של תשלום באמצעות כרטיס חיוב חכם בבית עסק שבו לא מותקן מסוף EMV, הסולק אחראי להשיב ללקוח את סכום החיוב הנובע משימוש לרעה, והוא רשאי להסיט את האחריות לבית העסק. מטרת המנגנון האמור הוא להוביל לכך שכלל העסקים יערכו ויטמיעו את המסופים והתוכנה הנדרשים, וכך לא יישאו באחריות.

 

לקבלת מסופי אשראי במימון המדינה - לקישור לחצו כאן

לשאלות ותשובות בנושא כפי שפורסמו מטעם בנק ישראל לחצו כאן.
לטובת היערכות נכונה לקראת המעבר לחצו כאן.
הסבר על מהפכת התשלום החכם - לחצו כאן.

למידע נוסף בתחום זה