שימו לב החל מה- 1.1.19 העסקים הגדולים יחלו לדרוש קוד סודי מהצרכנים בתשלום באמצעות כרטיס אשראי

עסקים עם מחזור עסקאות של עד 5 מיליון ₪ קיבלו ארכה לעוד שנה.

 בנק ישראל פרסם אתמול כי החל מה-1 בינואר 2019 הטמעת תקן ה-EMV ,התקן שישפר את האבטחה ויקדם את החדשנות בתחום בתשלומים, תיכנס לתוקפה.

 

 בשנים האחרונות פרסם הפיקוח על הבנקים מספר הנחיות בנושא אימוץ תקן EMV לגופים העוסקים בהנפקה וסליקה של כרטיסי חיוב (הוראות ניהול בנקאי תקין 470 ו-472). מרבית הכרטיסים שהונפקו בישראל הם "כרטיסים חכמים" – כלומר כרטיסים שמוטבע בהם צ'יפ EMV. עם זאת, הסבת השוק דורשת שדרוג של המסופים הקיימים במסופים שתומכים בתקן, כדי שיוכלו להעניק ללקוחות חוויית תשלום מתקדמת ובטוחה.

 

 על מנת לתמרץ את השחקנים בשוק להטמעת תקן EMV, ובדומה לתהליך שהתבצע במדינות רבות בהן הוטמע התקן, נקבע בהוראה 472 מנגנון הסטת האחריות לנזק (liability shift). המנגנון קובע שבמקרה של תשלום באמצעות כרטיס חיוב חכם בבית עסק שבו לא מותקן מסוף EMV, הסולק אחראי להשיב ללקוח את סכום החיוב הנובע משימוש לרעה, והוא רשאי להסיט את האחריות לבית העסק. מטרת המנגנון האמור הוא להוביל לכך שכלל העסקים יערכו ויטמיעו את המסופים והתוכנה הנדרשים, וכך לא יישאו באחריות.

 

הוחלט כי במטרה לסייע לעסקים קטנים ולהקל עליהם בתהליך יישום התקן תינתן להם תקופת היערכות נוספת. בהתאם לכך, בתי עסק שמחזור העסקאות שלהם מול הסולק אינו עולה על 5 מיליון ₪ קיבלו הארכה לעוד שנה, לתאריך 1.1.20. 

 

לשאלות ותשובות בנושא כפי שפורסמו מטעם בנק ישראל לחצו כאן .

לטובת היערכות נכונה לקראת המעבר  לחצו כאן לקריאת חומרים מיום העיון שנערך בלשכת המסחר. 

 

למידע נוסף בתחום זה