סיוע במימון המדינה לעסקים קטנים ובינוניים - מעודכן ל 4.2.2021

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פרסמה ביום 14.6.2020 קול קורא בדבר סיוע לעסקים קטנים ובינוניים להתמודדות עם השלכות התפשטות נגיף הקורונה. 


שימו לב! בקשות מטופלות לפי סדר הגעתן לפי כל הקודם זוכה ומוגבל עד ליום 25.2.2021

 

להלן עיקרי תוכניות הסיוע:


(1.) קידום סליקה בתקן EMV - תקן EMV מאפשר לבצע תשלומים ללא מגע באמצעות טלפון סלולרי ואפליקציות תשלום מתקדמות. סך התקציב המוקצה לתכנית זו הינו עד 80 מלש"ח. 

תנאי זכאות:

 • עסק שנכון ל-14.6.2020 אפשר ללקוחותיו תשלום בכרטיס אשראי באופן פיזי בעסק ומחזור הסליקה שלו לא עלה על 100 מיליון ₪ בשנת 2019.
 • נכון לתאריך ה-14.6.2020 העסק טרם הטמיע את החומרה ו/או התוכנה הנדרשת לסליקה בתקן EMV בעמדת המכירה (POS), לרבות מסוף אחוד תומך EMV, קודן (PIN Pad) או שדרוג נדרש לקופה ייעודית אליה מתחבר קודן (PIN Pad).
 • הבהרה: בתי עסק הסולקים בתצורת Fake EMV, כלומר עסקים שאינם סולקים בתקן EMV על אף שקיימת חומרה ותוכנה התואמת תקן EMV בעסק, אינם זכאים לסיוע.
 • הסיוע יינתן עבור שדרוג/החלפת עמדות שהיו קיימות בעת מועד פרסום התוכנית ולא עבור עמדות חדשות.
 • הסיוע יינתן אך ורק עבור רכישת חומרה או תוכנה מיצרנים ומפיצים מורשים על ידי בנק ישראל. לרשימת המפיצים המורשים- לחצו כאן.
 • הזכאות הינה חד פעמית. עסק שקיבל סיוע בעבר לא יכול להגיש בקשה נוספת.

מהות והיקף הסיוע:

 • תינתן השתתפות בגין הוצאות של עסקים לצורך הטמעת תקן EMV ברכישת חומרה ו/או עלות טכנאי.
 • היקף הסיוע הינו 80% מעלות כל הוצאה הקשורה בהתקנת תקן EMV בעמדת מכירה ובלבד שהסך הכולל לעמדת מכירה לא יעלה על 2500 ש"ח כולל מע"מ. עסק זכאי לקבל סיוע עד ל- 20 עמדות מכירה. סיוע בגין הוצאות של עסקים לצורך הטמעת תקן EMV ברכישת חומרה ו/או עלות טכנאי. 

קישור לטופס בקשת זכאות להטמעת תקן EMV - למילוי לחצו כאן

קישור לידיעה בנושא חובה על עסקים לדרוש קוד סודי בתשלום בכרטיס אשראי

 

(2.) סיוע במימון התאמות להן נדרשים עסקים קטנים ובינוניים בעקבות משבר הקורונה - העסקים נדרשים להתאים עצמם בכדי שיוכלו לפעול באופן מותאם לשגרה החדשה שמתקיימת בצל נגיף הקורונה. ההתאמות להן נדרשים העסקים הינן התאמות פיזיות וטכנולוגיות. לכן, במסגרת תכנית זה יקבל העסק סיוע בהוצאות בגין ההתאמות הבאות שיבצעו עסקים:

א. התאמות מבנה ורכישת ריהוט שנועדו להתמודדות עם השלכות נגיף הקורונה לרבות מחיצות.
ב. יצירת/שדרוג פלטפורמה למסחר מקוון, לרבות סליקה, שילוח ועוד, שיסייעו לעסק לתת שירות מרחוק.
סך התקציב המוקצה למסלול זה הינו עד 30 מלש"ח.

תנאי הזכאות:

 • עסק כהגדרתו בסעיף 2.16 לתקנון שרותי הסיוע של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
 • עסק שנמצא עומד בתנאי הסף של תכנית לעסקים לקידום סליקה בתקן EMV או בתנאי הסף של תכנית סיוע למימון חיבור לתשתית סיבים אופטיים עד הבית/העסק FTTH, לא יוכל לדרוש החזר הוצאות בתכנית זו בגין הטמעת תקן EMV או בגין חיבור לתשתית סיבים אופטיים FTTH.
 • עסק שמשתתף במסלול מסחר מקוון כאמור בסעיף 13 לתקנון שרותי הסיוע, לא יכול לדרוש החזר הוצאות בתכנית זו עבור אותן הוצאות שבגינן יקבל מענק במסלול מסחר מקוון.

מהות והיקף הסיוע:

 • הסיוע יינתן עבור השתתפות בהוצאות התאמות מבנה ורכישת ריהוט שנועדו להתמודדות עם השלכות נגיף הקורונה לרבות מחיצות, ו/או יצירת/שדרוג פלטפורמה למסחר מקוון, לרבות סליקה, שילוח ועוד, שיסייעו לעסק לתת שירות מרחוק.
 • היקף הסיוע הינו 50% מגובה ההוצאות ועד לתקרה של 5000 ש"ח כולל מע"מ לעסק.

קישורים מהירים להתמודדות עם המשבר לבעלי עסקים

 

(3.) תכנית סיוע למימון חיבור לתשתית סיבים אופטיים עד הבית/העסק FTTH - במסלול זה יינתן סיוע בגין הוצאות של עסקים לצורך חיבור לתשתית אינטרנט מהירה מבוססת FTTH. סך התקציב המוקצה למסלול זה הינו עד 20 מלש"ח.

מהות והיקף הסיוע:

 • הסיוע יהיה עבור כל חיבור לתשתית FTTH שבוצע החל מתאריך 1.4.20 ועד למימוש מלא של התקציב בתכנית, או עד ה-1.11.2020, לפי המוקדם מבניהם.
 • היקף הסיוע הינו 1,000 ש"ח כולל מע"מ.
 • בקשת הסיוע שתוגש ע"י העסק תהיה עבור "החזר הוצאות לחיבור לתשתית אינטרנט מהירה מבוססת FTTH", ורק עבור תכנית שעלותה החודשית אינה עולה על 250 ש"ח.

 

המועד האחרון להגשת בקשות הינו עד לתאריך ה- 25.2.2021

 

למידע נוסף בתחום זה