ועדת הכספים אישרה את תקנות הפחת המואץ למגזר המסחר והשירותים

באופן מקורי הגיש האוצר הצעה להענקת פחת מואץ על בסיס העדפה סקטוריאלית רק לתעשייה, מלונאות, חקלאות ובנייה. 

נשיא הלשכה עבד על כך נמרצות והתקנות תוקנו כך שגם כלל מגזר המסחר והשירותים יוכל להינות מהטבה זו. מעתה, עסקים יהיו זכאים לפחת מואץ לתקופה של 3 חודשים באופן כללי, ול-9 חודשי פטור לעניין ציוד מסיבי שלא ניתן להשמישו בתוך 3 חודשים.

מה פחת?
פחת זהו מונח חשבונאי כלכלי המגדיר ירידה בשוויו של נכס על פני תקופת הבעלות עליו והשימוש בו, כתוצאה מתהליכי בלאי, שינויים טכנולוגיים והתיישנות. הפחת על פני תקופה נאמדת הוא פונקציה יורדת לאורך חייו הכלכלי של הנכס: ככל שחיי הנכס ארוכים יותר, כך קטנה יותר ההפחתה היחסית בערכו בכל תקופה נתונה.

הפחת הוא הוצאה מוכרת לצורכי מס ולכן הוא מקטין את תשלום המס. ככל שהפחת מוכר כהוצאה בשלב מוקדם יותר בחיי הנכס, כן מתקבלת הטבת המס בשלב מוקדם יותר וההשפעה על הערך הנוכחי הנקי של ההשקעה גדולה יותר.

פחת מואץ הוא שיטה שבה הפחת התקופתי גבוה יותר בשנים הראשונות לקיומו של הנכס, לעומת הפחת בשנים שלאחר מכן. התוצאה היא שהערך הרשום של הנכס ייעלם מהר יותר, מאשר אילו היה מאבד את ערכו בפרופורציות שוות. ועל כן בשיטה זו הטבת המס גדולה יותר.

התקנות קובעות כי לגבי ציוד שנרכש בין  ה-1 לספטמבר 2020 עד 30 ביוני 2021 יחול פחת בשיעור כפול משיעור הפחת עפ"י דין, כאשר ישנה חלוקה לתקופות לעניין הענפים השונים. בבקשת שר האוצר, צוין כי הדבר יקטין את ההכנסה החייבת של אותם עסקים בשנים הקרובות, יביא להקטנת נטל המס עליהם, ויעודד רכישת ציוד.

בדיון סוכם בין הצדדים וכי שירותי המסחר והשירותים יהיו זכאים לפחת מואץ לתקופה של 3 חודשים באופן כללי, וכי לעניין רכישת ציוד מסיבי שלא ניתן להשמישו בתוך 3 חודשים, יקבלו עסקים אלה הארכה ל-9 חודשים בדומה לענפי התעשייה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף כלכלה בטל': 03-5631010, או דרך המייל לכתובת: Israelam@chamber.org.il ,liran@chamber.org.il

 

מצ"ב קובץ תקנות פחת מואץ

למידע נוסף בתחום זה