הבהרה בנוגע לביצוע ספירות מלאי בתקופת הסגר

בעקבות פרסומים בנושא, משרד האוצר מבקש להבהיר כי אין כל מניעה חוקית להגיע אל החנויות לשם ביצוע ספירת מלאי.

בתקנות נקבע כי על בעל עסק נאסר לפתוח את עסקו לציבור. משכך, אין כל מניעה לבצע פעולות שאינן פתיחה לציבור ובכלל זה תחזוקה, תשלום שכר, אבטחה וספירת מלאי, והכל בכפוף למגבלות התו הסגול ולכך שמספר העובדים השוהים במקום אינו עולה על 50 אחוזים ממצבת העובדים, או לחילופין עד 10 עובדים, לפי הגבוה מבניהם.

למידע נוסף בתחום זה