עדכון לחברי ענף החשמל והאלקטרוניקה

 1. הזמנה ליום עיון חשוב בנושא חקיקה צרכנית לעוסקים ביבוא, ייצור ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה לבית - קישור
 2. משרד התשתיות העביר להערות הציבור טיוטת תיקון לתקנות הגז (רישוי העוסקים בגפ"מ ) - קישור
 3. משרד הכלכלה העביר לקבוצה 3 שורה של סעיפי תקן המתייחסים לבדיקות אלקטרומגנטיות (ניתן יהיה לעשות שימוש בהצהרת יבואן כחלופה לבדיקה במכון התקנים של סעיפי תקן אלו), השינוי ייכנס לתוקף בתאריך 24.1.2015 - קישור
  סעיפי תקינה אחרים (הכלולים בתקנים 60898, 61008, 61009, 938) - צפויים לעבור לקבוצת תקנים 3 החל מה- 9.1.2015 - קישור
 4. הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן פרסמה הנחיה לעוסקים בעניין התיקון לחוק הגנת הצרכן שעניינו חובת זיהוי העוסק - להלן קישור להנחיה.
 5. מכון התקנים מאפשר צפיה בתקנים ללא תשלום- קישור
 6. בכוונת הממונה על התקינה להסיר רשמיות מסעיף בתקנים לכבלים המתייחס לדרישת סימון שנת ייצור - להלן קישור להודעתו
 7. להלן קישור לתקנות הגנת הצרכן שירות לאחר המכירה המתייחסות לדודים לחימום מים שמחליפות צו פיקוח ישן.
 8. להלן קישור להנחיית סיווג מהמכס המתייחסת לצגים עם חיבור HDMI
 9. בתאריך 9.1.2015 יתקיים כנס בנושא דרישות נגישות לעסקים נותני שירות - קישור
למידע נוסף בתחום זה