מצגות מיום העיון בנושא חקיקה צרכנית בענף החשמל והאלקטרוניקה

בתאריך 28.1.15 התקיים בלשכת המסחר יום עיון לחברי ענף החשמל והאלקטרוניקה בנושא חקיקה צרכנית בדגש על מוצרי חשמל ואלקטרוניקה לבית.

1. להלן קישור לאתר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ובו מידע נרחב הכולל את החקיקה הצרכנית, הנחיות הממונה ועוד:
http://www.economy.gov.il/Trade/ConsumerProtection/Pages/default.aspx

2. להלן קישורים למצגות שהועברו במהלך יום העיון:

  • מצגת שהוכנה על ידי עו"ד שוש רבינוביץ עם עיקרי הדרישות המהותיות המיוחדות לענף החשמל והאלקטרוניקה לבית בהקשר של חקיקה צרכנית
  • מצגת של עו"ד גיל נדל בהקשר של עיצומים כספיים
  • מצגת של עו"ד גיל נדל בהקשר של תובענות ייצוגיות

למידע נוסף בתחום זה