עו"ד שוש רבינוביץ | מנהלת הלשכה המשפטית | שירותים עסקיים | נגישות בעסקים | 11/08/2013

נגישות לשירות לאנשים עם מוגבלות - זה הזמן להיערך!

תקנות נגישות לשירות לאנשים עם מוגבלות נכנסות לתוקף ביום 25 לאוקטובר 2013. תקנות אלה מחייבות להתאים כל שירות שניתן לציבור, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, לאנשים עם מוגבלויות. ההתאמות חייבות להתבצע "בעולם השירות כולו" : כלומר, התאמה פיזית (מעברים נגישים למשל), התאמה באופן מתן השירות (הכשרת עובדים), התאמה של מידע הניתן (התאמת שלטים, אתרי אינטרנט וטפסים).

בשלב הראשון (בשישה חודשים לאחר כניסתן לתוקף של התקנות) כל עסק חייב לערוך בדיקה במקום עיסוקו באשר לנגישות הקיימת והתאמות הנגישות הנדרשות.
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות מכינה בימים אלה CHECKLIST אשר יסייע לעסקים לערוך בדיקה כאמור.

נקודות כלליות חשובות:
- ההתאמות מתייחסות לסוגים שונים של מוגבלות: כבדי ראייה, כבדי שמיעה, אנשים עם כיסא גלגלים, אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית. על כן יש להתאים את השירות באופן רחב כך שהוא יהיה נגיש לכל אחד באופן שוויוני. 
- התאמות פיזיות: נגישות במעברים, התאמת שלטים, נגישות במעליות ובעמדות שירות, התאמות במערכת כריזה קולית וחזותית, מושבים במקומות המתנה, התאמת תאי מדידה 
- התאמת באופן מתן השירות: מתן שירות בלא המתנה בתור 
- התאמה במכונות למתן שירות אוטומטי. 
- התאמת נגישות למידע (הנגשת טפסים) 
- מתן שירות נגיש באמצעות הטלפון 
- אתר אינטרנט נגיש

התאמה ספציפית לשירות ספציפי:
מעבר לחובות הכלליות לעיל מפרטות התקנות חובות ספציפיות לגבי שירותים ספציפיים, כגון: אירועים בפני קהל, בתי קולנוע, תערוכות ומרכזי מבקרים, מוזיאונים, גלריות, ספריות, שירותי הדרכה והכשרה, חוגים, שירותי הארחה, שירותי הסעדה, ספורט פנאי. 

הכשרת עובדים:
מעסיק יותר מ-25 עובדים שתפקידם לספק את השירות לציבור חייב להדריך אותם בהתאם לתקנות. 
כמו כן הוא מחויב למנות רכז נגישות. 

החלה הדרגתית:
יודגש כי אפשר לבצע את ההתאמות באופן הדרגתי. לוח הזמנים משתנה בקשר לכל סוג של שירות וכן משתנה בהתאם למספר הבניינים שעל עוסק להנגיש. באוקטובר 2016 כל השירות במגזר הפרטי חייב להיות נגיש. 

פטור מהנגשה:
עוסק אשר יטען כי ההתאמה הנדרשת מטילה עליו נטל כלכלי כבד מדי, בהתאם לקריטריונים שייקבעו בהמשך, יוכל לקבל פטור מחובת התאמה ספציפית. בכל מקרה על העוסק לאפשר מתן שירות לאדם עם מוגבלות. 

בגין הפרת הוראות התקנת רשאית בית משפט לחייב המפר בתשלום פיצוי של עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק.

לאור מורכבות דרישות ההתאמה ניתן להיעזר במורשה נגישות לשירות.
כמו כן, ניתן להפנות שאלות לנציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות, מחלקת שאילתות iritsha@justice.gov.il
חברי לשכת המסחר מוזמנים לפנות אלינו ואנו נסייע לקבל תשובות והנחיות: shoshr@chamber.org.il

פרטים נוספים:
באתר של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות > 
באתר של עמותת נגישות ישראל >  

יובהר כי המידע לעיל כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני. להוראות המליאות יש לעיין בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג – 2013, קובץ התקנות 7240 מיום 25 באפריל 2013.

עו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המשפטית, איגוד לשכות המסחר shoshr@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה