בשנת 2020 יעלה מס הארנונה בכ- 758 מיליון ₪ כתוצאה מהתייקרות השכר במגזר הציבורי ב 3.85%

בשנת 2020 יעלה מס הארנונה שישלם כלל הציבור ב- 2.58%, שהם כ- 758 מיליון ₪ (לא כולל אישורים חריגים), וסך מס הארנונה יגיע לכ- 30.1 מיליארד ₪; כך עולה מניתוח אגף כלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר, עם פרסום נתוני משרד הפנים.

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר "אט-אט מתבהר שהתייקרויות המוצרים והעלאת יוקר המחייה אינם פרי עשייתו של המגזר העסקי הפרטי בישראל, אלא חולשת הממשלה במאבקיה ובניסיונותיה לבלום את העלאות המחירים שמקורם בארגונים מונופוליים שהם בבעלות המדינה. בעוד שאנו נאבקים במחירה של משחת השיניים, כל עלויות התשתית בישראל כמו חשמל, מים, תעריפי נמלים ומס הארנונה ממשיכים לעלות ולהניע את גל ההתייקרויות במשק".

 

כידוע, על פי חוק, מדי שנה מתעדכן מס הארנונה אוטומטית לפי נוסחה המורכבת מממוצע של 50% משינוי במדד המחירים לצרכן ו-50% משינוי במדד שכר במגזר הציבורי.

 

מתחשיב שערך איגוד לשכות המסחר עולה כי מקור העלייה במס הארנונה בשיעור גבוה של 2.58% בשנת 2020 בעיקר כתוצאה מעלייה במדד השכר במגזר הציבורי שרשם גידול של  3.85% ובסכום של 567 מיליון ₪ , ואילו מדד המחירים לצרכן רשם גידול של 1.3% ובסכום של 191 מיליון ₪.

 

עליית השכר במגזר הציבורי היא הגורם העיקרי הדוחף מדי שנה את מס הארנונה מעלה, ללא כל תוספת בשירותים הניתנים לציבור ולעסקים. גם כאשר הבקשות החריגות להעלאת מס הארנונה פחתו עם השנים, עקב מאבק מתמשך של איגוד לשכות המסחר, מס הארנונה המשיך לעלות לאור עליית השכר במגזר הציבורי.

 

לדברי לין, "על שר האוצר ושר הפנים להיות שומרי הסף של הציבור הרחב והמגזר העסקי מפני עושק מס הארנונה של הרשויות המקומיות. מס הארנונה הוא גורם קריטי ומהותי המשפיע ישירות על יוקר הדיור ויוקר המחייה, והוא גורם מרכזי בסגירת העסקים בישראל. כל העלאה בארנונה, המתבצעת הן על פי הנוסחה האוטומטית והן על פי האישורים החריגים, מהווה נדבך שעל בסיסו מחשבים את ההעלאה הבאה. כתוצאה מכך, נוצר מס שעולה בהתמדה ובשיעורים גבוהים מדי שנה".

 

לין קורא לשר האוצר ולשר הפנים: "אם המאבק ביוקר המחייה חשוב לכם וברצונכם למנוע את סגירתם של עסקים רבים, ואפילו עזיבתם את ישראל, עליכם להיאבק מידית נגד ההעלאה המתוכננת במס הארנונה בשנת 2020, אשר תביא להתייקרות של קרוב ל 800 מיליון ₪ במס הארנונה לכל המגזר העסקי והציבור הרחב. לא יתכן שהמגזר העסקי יהיה זה שיצטרך לשאת על גבו את ההתייקרויות במשק, שמקורן תמיד במגזר הציבורי, ובמיוחד יצטרך לממן את העלאות השכר במגזר הציבורי. התהליך הנמשך של ההעלאות במס הארנונה, ימשיך לדחוף מעלה את יוקר המחייה ויהרוס עסקים. יש הכרח לנקוט בפעולה דחופה ושינוי דרמטי של כל שיטת מס הארנונה הנוכחית של ההעלאות השנתיות, כולל גם שיטת ההעלאות מתוקף האישורים החריגים".

 

מניתוח איגוד לשכות המסחר מס הארנונה עלה בעשור האחרון (2010 – 2020) ב- 23%, שמהווה 4.6 מיליארד ₪ ויגיע לכדי 30.1 מיליארד ₪.

 

למידע נוסף בתחום זה