הוועדה הפריטטית המשותפת בין משרד הכלכלה לאיגוד לשכות המסחר התכנסה שוב ב-07.02.19

מנכ"ל משרד הכלכלה, שי רינסקי, המשנה למנכ"ל, נעמה קאופמן  והצוות  הבכיר של משרד הכלכלה התארחו באיגוד לשכות המסחר לדיון מעמיק בנושאים המרכזיים שעל סדר יומם של החטיבות הענפיות שבאיגוד.

הוועדה הפריטטית  הינה מנגנון עבודה  משותף ,בעלת מסורת של שנים ארוכות, הנהוגה בין האיגוד למשרד הכלכלה ומביאה לצמצום הבירוקרטיה והטיפול בנושאים העומדים על סדר היום בתחומים מקצועיים הנוגעים לענפי משק רבים בתחומי האחריות והסמכות של משרד הכלכלה.

 

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, פתח את הוועדה בברכה לשר הכלכלה, חה"כ אלי כהן, על כך שקיים את הבטחתו שניתנה באסיפה הכללית ה-55 של לשכת המסחר: הקמת מינהל מסחר ושירותים במשרד הכלכלה.

 

לין הדגיש, "בניהול של כלכלה אין קושי בהגדרת יעדים אלא בדרך להשגתם. התבונה היא ביכולת לאזן בין אינטרסים מנוגדים ולגיטימיים, שכן, יש לזכור, אין כלכלה ואין הכנסות מדינה ללא המגזר העסקי".

 

שי רינסקי, מנכ"ל משרד הכלכלה, הוסיף "ועדה שבודקת את כל נושא המסחר והשירותים ומה הפעילות שהמדינה צריכה לעשות. זה ייקח כמה חודשים אבל זאת תחילת תמונה שתבטא את המספרים שאתה מדבר עליהם".

 

בראש הוועדה מטעם האיגוד עומד חיים עוז, סמנכ"ל חטיבות ענפיות שציין את היתרונות בצורת עבודה זו ואת השיח הפורה הקיים בין האיגוד לצוות הבכיר של משרד הכלכלה המקדם את הנושאים והתחומים שמצמצמים את הרגולציה,משפרים את הקיים ומסירים חסמים לטובת שיפור עשיית העסקים בכלל והגדלת הפיריון במשק בפרט.

 

בפני הוועדה הועלו על ידי צוות העובדים וחברי לשכת המסחר נושאים מקצועיים הנמצאים על סדר היום של איגוד לשכות המסחר, לצורך טיפול ותגובה מידיים של הוועדה ובין היתר:

 

כשלים במוכנות המדינה לאימוץ אמנת קיגאלי - החלפת גז מזגנים, מניעת חסמים ליבוא ולאספקת גז מזגנים לרכב מהדור הקודם, עדכון צו יבוא חופשי בהתייחס למוצרי תעבורה, לדבקים ולגבי העברת פרטי מכס מהתוספת הראשונה של הצו לתוספת השניה באופן שיקל את היבוא של מוצרים אלו, עדכון הוראת מנכ"ל העוסקת בפטור לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי, חלוקת מכסות של בדים ומצעים מפקיסטן ובנגלדש ועוד.

 

למידע נוסף בתחום זה