העיכובים בביצוע חוק מוסר התשלומים לספקים משקפים מוסר פסול

לקראת הדיון שיתקיים בתאריך 15.5.18 בוועדת הכלכלה של הכנסת בנושא יישום חוק מוסר תשלומים לספקים, עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, העביר הבוקר ביקורת חריפה על אי ביצוע חוק מוסר התשלומים של המדינה.

לדברי לין, "התנהלות רשויות המדינה בכל הקשור לעיכובים בביצוע חוק מוסר התשלומים של רשויות ציבוריות למגזר הפרטי משקף באופן ברור מוסר כפול ופסול. רשויות המדינה יודעות יפה מאד ואפילו בחדווה ובהתפארות להטיל עוד עול ועוד עול על המגזר העסקי, אך כשצריך לבצע הוראות חוק שמקלות על העסקים רגליהם כושלות ומתחילים הגמגומים."

 

"במקום להקים עוד ועדות ולחפש אחר מקורות מימון וקרנות מימון בסיוע המדינה, על הממשלה, על כל משרדיה ורשויותיה, לבצע, קודם לכל, את הוראות החוק בכל הקשור לתשלום חובותיה לעסקים, לנהוג בשוויון ובהגינות במיסוי וליישם כיאות את חוקי המדינה המקלים על המגזר העסקי".

 

כזכור, החוק מטיב עם ספקים שמספקים למוסדות המדינה ולגופים מתוקצבים ע"י המדינה ומסדיר את מוסר התשלומים של המדינה לספקיה, זאת לאחר שנים רבות בהן ספקים נאלצו להמתין חודשים ארוכים לקבלת תשלום. איגוד לשכות המסחר וארגונים אחרים ניהלו מאבק ממושך כדי שהוראות חוק אלה יתקבלו.

 

משרד הבריאות הוחרג מהחוק ולפיכך עסקים שמספקים שירותים, ציוד ותרופות למערכת הבריאות אינם נהנים מההסדרה שיש בחוק. עם זאת, ועדת הכלכלה דרשה ממשרד הבריאות להגיש מתווה שבו תוסדר גם הכללתה של מערכת הבריאות בחוק. למרות שמשרד הבריאות היה חייב להגיש מתווה זה עד יוני 2017 הוא לא עשה זאת ועד היום נשארה מערכת הבריאות מחוץ לחוק חשוב זה וללא התחייבות לתנאי תשלום סבירים לספקיה.

 

למידע נוסף בתחום זה