איגוד לשכות המסחר בדרישה למבקר המדינה: בדוק את עודף הרגולציה

נשיא איגוד לשכות המסחר דורש ממבקר המדינה לבדוק בדחיפות את הכשלים בביצוע החלטת הממשלה לצמצום הרגולציה מיום קבלת ההחלטה ועד היום.

במכתב ששוגר לשופט בדימוס יוסף שפירא, כתב נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, כי חרף החלטה מספר 2118 שקיבלה ממשלת ישראל בתאריך 22.10.2014, משרדי הממשלה ממשיכים לייצר חוקים ותקנות חדשים שעומדים בניגוד להחלטה זו.

כזכור, החלטה זו כוללת:

  • הפחתת הנטל הרגולטורי הקיים – תוכנית להפחתת הרגולציה בכל משרדי הממשלה ברמה של 5% מידי שנה למשך 5 שנים.
  • RIA – הערכת השפעות רגולציה חדשה ודרישות שיש לעמוד בהן קודם שמוסיפים עוד נטל רגולציה. חלק זה צופה פעילות רגולטורים בעתיד והוא קובע תנאים להוספת רגולציה עתידית.

עו"ד לין מבקש ממבקר המדינה לבחון בדחיפות את ביצוע החלטת הממשלה 2118 לצמצום עודף הרגולציה וכן לקבוע מי הם אותם משרדי ממשלה שאינם פועלים על פיה. לין הדגיש שהחלטה 2118 חלה גם על רגולציה מכוח חוק.

לדבריו, "אם משרדי הממשלה ימשיכו לחמוק מלבצע את החלטה 2118 בטענות שונות, לא יושגו מטרות החלטה חשובה זו. הרגולציה בישראל לא רק שלא תפחת, היא אף תתעצם ותגאה, וכולנו נשלם את מחיר חניקתו של המגזר העסקי".

בהמשך מכתבו, ציין לין יוזמות רגולציה נוספות העומדות בניגוד מוחלט להחלטה מספר 2118:

  • תזכיר חוק הגבלים עסקיים (חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי) של הרשות להגבלים עסקיים.
  • הצעת החוק האמורה לטפל בשינויי מחירים הנערכים במגזר הקמעונאי מכוח הוזלות ומבצעים מטעם משרד הכלכלה.
  • התקנות על פיהן תהיה חובה לפרסם את מחירי המוצרים בחו"ל מטעם משרד הכלכלה.
למידע נוסף בתחום זה