אחת לשלושה חודשים מוטלת רגולציה חדשה על המגזר הקמעונאי בישראל

מבדיקה שנערכה באיגוד לשכות המסחר עולה כי מראשית שנת 2000 ועד היום נכנסו לתוקף 41 חוקים ו-17 תקנות שכולם מטילים חובות ומגבלות על המגזר הקמעונאי. באיגוד אומרים כי קצב הזוי זה מביא להרס של המגזר הקמעונאי בישראל, על כל המשתמע מכך.

בפניה לשרי האוצר והכלכלה, עם העתק לראש הממשלה, מציין עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, כי "נוכח חשיבותו של מגזר הקמעונאות, היינו רשאים לצפות שמדיניות הממשלה תפנים חשיבות מגזר זה והבעיות עמן הוא מתמודד, וכי ראייה פשוטה זו תתורגם לתמיכת אמת במגזר וחיזוקו. אולם, בשנים האחרונות, ובעיקר בתקופה האחרונה, קרה בדיוק ההיפך: עיצוב מדיניות ממשלה היוצרת מגמות החותרות תחת עצם קיומו של המגזר הקמעונאי ויוצרות סכנה ממשית להרס חלקים גדולים ממנו, איבוד מקומות עבודה ונסיגה בצמיחה.

באיגוד לשכות המסחר סבורים כי המדיניות הדורסנית של ממשלת ישראל כלפי המגזר הקמעונאי באה לידי ביטוי בשלושה תחומים עיקריים:

  • יצירת תחרות בלתי הוגנת בתחום מיסוי מוצרים, המחלישה את המגזר הקמעונאי במכוון מול הייבוא האינטרנטי מאתרי סחר בינלאומיים, באמצעות פטור ממסי יבוא בייבוא אישי מול חובת תשלום מלוא מסי הייבוא על מכירות מקומיות כאן, לרבות מע"מ.
  • נטל גואה ובלתי פוסק של חוקי הגנת צרכן, המתבטאים בעוד דרישות ובעוד עומס ניהולי ותפקודי. אם ייאלץ המגזר הקמעונאי לבצע את כל הצעות החוק ותקנות אלה, בנוסף על העול שכבר הוטל עליו בעבר, יהיה בלתי אפשרי לנהל עסק קמעונאי לגיטימי בישראל, העומד בדרישות החוק.
  • גידול בלתי פוסק בעלויות המושתות על ידי המונופולים המוחלטים בבעלות המדינה, דוגמת תעריפי החשמל ומס הארנונה.

כדי למנוע את הרס המגזר הקמעונאי ושחיקתו, מציעים באיגוד לשכות המסחר לנקוט בשורת פעולות:

א.    בלימה מוחלטת של כל עול רגולאטורי נוסף. מול זאת, בדיקה יסודית מתואמת של צוות פריטטי, נציגי המגזר הקמעונאי ונציגות משרדי הממשלה, שיבחן היכן ניתן להפחית את הנטל הרגולטורי.

ב.    מעבר משיטת סימון המחירים הפרימיטיבית באמצעות הדבקת תוויות על כל פריט ופריט, לשיטת סימון ויזואלית באמצעות טכנולוגיות כמקובל בעולם.

ג.    קביעת עקרון מחייב וללא פשרות כי על כל מוצר ומוצר, ללא התניה בסכומי הרכישה, יוטלו מסי יבוא שווים, בין שהם מיובאים לישראל ביבוא אישי ממקורות חוץ ובין שאותם מוצרים נמכרים בישראל.

ד.    טיפול מתואם, ברמת הממשלה, הבולם את העלאת עלויות התפעול המוטלות על המגזר הקמעונאי והפחתת עלויות אלה, כמו מס הארנונה ותעריפי החשמל.

 

 באיגוד קוראים לשרי האוצר והכלכלה להקים מידית צוות משותף פריטטי של נציגות משרדי הממשלה יחד עם נציגי המגזר העסקי שיעבוד במשותף על גיבוש מדיניות ומהלכים של הפחתת מחירי המוצרים בישראל.

לחצו כאן לקריאת המכתב שנשלח לשרי האוצר והכלכלה 

למידע נוסף בתחום זה