לשכת המסחר פותחת שעריה לדור הבא של המגזר העסקי

השבוע התארחו בבית לשכת המסחר בתל-אביב תלמידי מגמת גיאוגרפיה מבית הספר 'ויצ"ו הדסים', ביוזמת מורה המגמה והמחנך חיים זיו. התלמידים ביקשו ללמוד על מקומה של ישראל בכלכלה הגלובלית וכן ביקשו לשמוע על לשכת המסחר, חשיבותה והדרך שבה מנגנון הסחר פועל.

 

התלמידות והתלמידים ישבו לשיחה עם עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אשר נתן להם סקירה תמציתית ותכליתית על כלכלת ישראל לאורך השנים, סיפר על תפקידיו בשירות הציבורי והשקתם לעולם הכלכלה וגם על נעוריו בכפר הנוער 'מאיר שפיה'.

עו"ד דן כרמלי, משנה למנכ"ל איגוד לשכות המסחר, הרחיב על לשכת המסחר וחשיבותה עבור מגזר המסחר והשירותים, ובעצם לכלל הציבור, וכן ענה על שאלות רבות שעלו בנושאים מעניינים ומפתיעים כגון מכסים, יבוא ורגולציה.

ישראלה מני, סמנכ"ל כלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר הציגה בפני התלמידים נתונים בנושאי מאקרו כלכלה ואתגרה את התלמידים לבחון את הנתונים ולחוות את דעתם.

במהלך הפגישה התגלו מוחות כלכליים מבריקים בקרב התלמידים, אשר נכנסו לעומק הדברים ופתחו דיונים מלאי תוכן ועניין. חלקם אף הביעו רצון להשתלב בעתיד במגזר העסקי.

בסיום המפגש העניק עו"ד לין עותק מספרו "זיכרונות אהבה משפיה" לספריית בית הספר 'ויצ"ו הדסים', וכך גם התגלה שמנהל בית הספר, אלי בצלאל, היה בעבר גם מנהל כפר הנוער 'מאיר שפיה'.

למידע נוסף בתחום זה