הדיונים המתנהלים באוצר לעידוד הצמיחה בייצוא לוקים בעיוורון שיטתי

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, הגיב היום על הדיונים המתנהלים באוצר במסגרת השולחן העגול ואף במסגרות אחרות, ואמר כי דיונים אלה כולם לוקים בעיוורון שיטתי."הפתרון כיום לעודד מחדש את הצמיחה ואת יצוא המוצרים והשירותים אינו טמון בהקצאת כספים נוספים, שכן הם מתעלמים לחלוטין, ובדרך של עיוורון שיטתי, מבעיות היסוד. תוספת תקציבית כזו או אחרת תוכל לסייע לזמן קצר אך לא יותר מזה."

"בעיית היסוד של המגזר העסקי כיום אינה טמונה בהעדר תקציבים תומכים אלא בשחיקת המגזר העסקי ובשחיקת המוטיבציה לבנות ולפתח עסקים בישראל" ציין לין והוסיף כי "מסת ההכבדות שהוטלה על גב המגזר העסקי בעשור האחרון בדרך של חקיקת אינספור חוקי עבודה, חוקי הגנת הצרכן המעבירים את מלוא האחריות על המוכר גם כאשר המוצרים הם ללא פגם ונרכשו על פי בחירתו החופשית של הצרכן, חוקי הגנת הסביבה המטילים את עיקר הנטל על המגזר העסקי, דרישות בלתי פוסקות לעוד דיווחים, רגולציה שאינה פוסקת ופליליזציה של פעילות המגזר העסקי."

לין הוסיף כי "משרדי הממשלה ובנק ישראל מנותקים מהמגזר העסקי, שכן מעולם הם לא ניסו לאמוד את מידת ההשפעה השלילית של מסת ההכבדות על המגזר העסקי כולו ובעיקר על העסקים הקטנים והבינוניים. כל ההכבדות הללו משמעותן תוספת עלויות כבדה על העסק, וגידול בהקצאת זמן הניהול, בהיקפים גדולים, כדי לעמוד בכל הדרישות הללו."

למידע נוסף בתחום זה