נכס ולא נטל: 15 החלטות ממשלה בנושא עסקים קטנים ובינוניים בחמש השנים האחרונות לא יושמו

"בשנת 2011 הממשלה קיבלה החלטה עקרונית ומבורכת לקדם את נושא העסקים הקטנים והבינוניים בכלכלת ישראל. אולם מאז ועד היום הועברו בממשלה 15 החלטות חשובות שאף אחת מהן לא יושמה עד כה, לפחות במלואה." כך אמר עו"ד דן כרמלי, המשנה למנכ"ל איגוד לשכות המסחר.

כרמלי הוסיף כי "חיזוק השדרה המרכזית של המגזר העסקי בישראל, כ- 500,000 עסקים קטנים ובינוניים, המניעים את גלגלי המשק והנושאים בעול של יצירת מקומות עבודה צריך להתבסס על חקיקה ייחודית ומרכזית, בדמות חוק לעסקים קטנים ובינוניים מורחב, שייצור את תשתית הכוללת לביסוס והוצאה לפועל של החלטות ממשלה נכונות וחקיקות לוויין. חקיקה כזו צריכה לתת את הכלים להתמודד עם צורכי הקמת העסק ופיתוחו, תוך הטלת חובה על הממשלה לדאוג לעסקים הקטנים והבינוניים, בין השאר במניעת חקיקה פופוליסטית או הכבדות מיותרות, וחיסולן של מגמות חקיקה ורגולציה נפסדות".

מוטי שפירא, מנהל פרויקט עסקים קטנים ובינוניים באיגוד לשכות המסחר, סיפק דוגמאות רבות לכך:

  • ההחלטה המרכזית היא החלטה 3409 מיולי 2011 אשר כותרתה "התכנית לעידוד פעילותם של עסקים קטנים ובינוניים בישראל", שלמעט סעיף אחד, לא יושמה. אחד הנושאים החשובים בה היא מיסוד בחקיקה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה – אחד מגופי הממסד החשובים ביותר לעסקים קטנים ובינוניים במדינה, אשר עושה עבודה יפה וחשובה גם בלי עגינתה בחקיקה – אולם אין ספק שיכולותיה ללא החקיקה נפגמת.
  • דוגמה נוספת היא הרפורמה ברישוי עסקים, אשר החלטות ממשלה בנושא זה התקבלו עוד בשנים 2006 ו- 2007 ובינואר 2016 התקבלה שוב החלטה בנושא – למרות עיסוק של עשר שנים בנושא, קשה לומר שקיימת התקדמות ממשית בייעול וקיצור תהליכי רישוי עסקים.
  • החלטות רבות התקבלו בנושא צמצום וייעול הרגולציה והביורוקרטיה. למרות מנגנונים במשרד ראש הממשלה ומערכת שלמה שעובדת על כך במשרדי הממשלה, במשותף עם הארגונים הכלכליים והמגזר העסקי, לא ניתן לאבחן כל התקדמות אמיתית בנושא.
  • נושאי יסוד כמו מוסר התשלומים של גופים ציבוריים והגברת השילוב של עסקים קטנים ובינוניים ברכש הממשלתי והציבורי לא הגיעו לחקיקה וליישום בסקטור הציבורי.
  • החלטה חשובה ביותר שהתקבלה בסוף שנת 2015 היא החלטה מס' 890 בנושא "עידוד עסקים חדשים" אשר יזם משרד הכלכלה בתקופת השר דאז בנט, בפועל לא מיושמת בחלקה הגדול.
  • גם בנושא שיפור וייעול הליכי עשיית עסקים בישראל התקבלו החלטות והוקמו ועדות. בפועל מדינת ישראל הולכת ומתדרדרת במדד העולמי שנה אחר שנה.
  • בנושא הגברת ההנגשה של עסקים קטנים ובינוניים לשווקים בינלאומיים התקבלה החלטת ממשלה, אך בפועל לא קיימת תכנית ממשלתית רחבה בנושא.

"קיימת תחושה כי גורמי הממשלה, לרבות השלטון המקומי, מעוניינים יותר לדבר על עסקים קטנים ובינוניים מאשר לפעול מעשית למען פיתוחם וקידומם. נראה כאילו הממשלה אינה מוכנה לקחת סיכונים ולהעדיף בנושאים מסוימים את העסקים הקטנים והבינוניים. הגיע הזמן שהממשלה והשלטון המקומי יעברו מדיבורים למעשים ויתייחסו לעסקים הקטנים והבינוניים כאל נכס ולא נטל, מקור הכנסה ותעסוקה למשק ולא 'מכונת חליבה' ", הדגיש כרמלי.

למידע נוסף בתחום זה