הגבלות האוצר על מינוי בעלי תפקיד הן בלתי חוקתיות בעליל

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אשר כיהן בעבר גם בתפקיד יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת והיה אף אחראי על ניווט חוקי היסוד של זכויות האדם, אמר כי מוטב שאגף שוק ההון יוריד מסדר היום את התקנות המוצעות על ידו לעניין הגבלות על מינוי כהונה ובעלי תפקיד (תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) הגבלות על מינוי וכהונה של בעלי תפקיד מרכזי בגוף מוסדי), ככל שהדבר נוגע לאיסורים של אישים שיש להם זכויות בעלות ושליטה בתאגיד לקבל תפקידי ניהול.

לין אמר כי "איסורים כאלה, שמנסים להעבירם במסגרת תקנות, הם בניגוד מוחלט לחוק יסוד: חופש העיסוק, וחבל שמתחילה להסתמן בישראל אצל רגולטורים למיניהם מגמה לפגוע בחופש העיסוק, שהוא, כידוע זכות חוקתית של כל אדם. באופן מיוחד מוזר הוא שרוצים לשלול ממי שיש לו זכויות בעלות ושליטה בחברה לקבל תפקידי ניהול".

לדברי לין, "לא יתכן שירצו ליצור נורמה על פיה מי שיש לו בעלות ונושא בסיכון באשר לעתיד העסק מנוע ליטול על עצמו תפקיד ניהולי. צריך להבין שאם מקבלים עקרון זה באשר לחברות ביטוח, אפשר יהיה למצוא בעתיד הסברים לא פחות כבדי משקל גם באשר לחברות עסקיות אחרות שכספי הציבור מושקעים בהם. זוהי תפיסה שלילית גורפת שיש לבולמה כבר עתה".

לין גם הדגיש ואמר כי "אין שום ספק שתקנות כאלה חובה לפסלן, גם על שום ההיגיון הפנימי שהוא משולל כל יסוד וגם על שום הפגיעה המוחלטת בזכות חוקתית".

למידע נוסף בתחום זה