למרות ששביתת ההסתדרות לא יצאה לתוקף עומד לפנינו משבר חמור במבנה התעסוקה

"אנו מברכים את שר האוצר על כך שלראשונה בישראל נהג כפי שצריך לנהוג ונאבק על כך שתוספת השכר במגזר הציבורי לא תעשה באופן שאלה שיש להם יותר מקבלים יותר ואלה שיש להם פחות מקבלים פחות. בפעם הראשונה שר האוצר נוקט בעמדה ערכית חשובה ביותר לחברה ולעקרונות שעל פיהם אנחנו בונים את החברה והמדינה, ולא חיפש את הפתרונות הקלים של נוחות אישית."

יחד עם זאת, אומר לין כי "כבר בהקדם לא יהיה מנוס מלהיכנס לדיונים רציניים על בעיות היסוד במגזר הציבורי, והמרכזית והחשובה שביניהן היא קביעת עקרונות של ניידות בתוך המגזר הציבורי. זוהי הדרך היחידה למנוע משבר עתידי חמור במבנה התעסוקה במשק ואת הגידול הפראי של מספר העובדים במגזר הציבורי לעומת הגידול של מספר העובדים במגזר העסקי. גידול פראי זה מעוות את האיזון של מבנה התעסוקה, עולה לאוצר המדינה בסכומים אדירים, סופג משאבים כלכליים מהמשק במדינה ומונע השגת הרבה יעדים חברתיים חשובים. כבר היום אנו מתקרבים למצב שתשלום המשכורות במגזר הציבורי הוא כמחצית מסך תקציב המדינה."

למידע נוסף בתחום זה