התכנית להפחתת נטל מס החברות - צעד ראשון וחשוב להחזרת המשק אל מסלול הצמיחה

נשיא איגוד לשכות המסחר: "תכנית ראש הממשלה ושר האוצר להפחתת מס החברות הוא צעד נכון וחשוב בהצעדה מחדש של המשק אל מסלול הצמיחה. אך עם זאת, זו תהיה שגיאה חמורה להפחית את מס החברות על פי המתווה שנקבע בחוק לעידוד השקעות הון. זהו מתווה סלקטיבי כושל המעביר הטבות מס מאסיביות למספר מועט של חברות על חשבון כלל המגזר העסקי."

"תכנית ראש הממשלה ושר האוצר להפחתת מס החברות הוא צעד נכון וחשוב בהצעדה מחדש של המשק אל מסלול הצמיחה. כבר בשנת 2004 עת כיהן ראש הממשלה בתפקיד שר האוצר, הוכח בברור כי הפחתת מס החברות הוא מהלך נכון בעידוד הצמיחה והפעילות העסקית ואפילו בהגדלת הכנסות המדינה. הכנסות המדינה מושפעות יותר מהיקף הפעילות הכלכלית מאשר מגובה המסים", כך אמר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר

לדבריו, המהלך מהווה חזרה לתפיסת היסוד לפיה יש לצמצם את הסלקטיביות בעידוד הכלכלה ולבצע מהלכים המשפיעים על המגזר העסקי כולו, ללא כל הבחנה סלקטיבית לגבי סוג הפעילות העסקית.

לעומת זאת, לין שולל לחלוטין חזרה למתווה של הפחתת מס חברות על פי חוק עידוד השקעות הון: "זו תהיה שגיאה חמורה להפחית את מס החברות על פי המתווה שנקבע בחוק לעידוד השקעות הון. זהו מתווה סלקטיבי כושל המעביר הטבות מס מאסיביות למספר מועט של חברות על חשבון כלל המגזר העסקי. יש לשנות מן היסוד את חוק עידוד השקעות הון ולהעניק הטבות מס רק כאשר מבוצעות השקעות הון בפועל ולא על פי מבחן אחוז הייצוא מהמחזור.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מגזר המסחר והשירותים מהווה 66% מהתוצר העסקי והוא אחראי להעסקת 71% מהעובדים במגזר העסקי. תרומתו לייצוא הישראלי צמחה פלאים ב- 30 השנים האחרונות, והוא מהווה כבר 36% מכלל הייצוא, בערך מוסף הגבוה יותר מאשר יצוא מוצרי תעשייה. דרמטי יותר הוא הנתון על התעסוקה, על פיו בעשר השנים האחרונות הוסיף מגזר המסחר והשירותים כ- 617,000 מקומות עבודה, לעומת תוספת של כ- 33,000 מקומות עבודה בתעשייה. "נתונים אלה מוכיחים כי צמיחה חייבת להיעשות באופן מסיבי במשק כולו ובמגזר העסקי כולו", הדגיש לין.

בפנייתו לראש הממשלה ציין לין כי המגזר העסקי נמצא במבוכה גדולה. "בעוד שראש הממשלה עצמו ושרי הממשלה מצהירים על כוונותיהם לצמצם את הביורוקרטיה, בפועל הרגולטורים מטילים עוד ועוד רגולציה על העסקים.

"כל רשות רגולטורית דורשת עוד טפסים, עוד דיווחים ועוד פתרונות שמשמעותם הכבדות נוספות בנטל העיסוק של המגזר העסקי.אנו קרובים מאד לנקודה שהקש ישבור את גב הגמל."

לין: "אסור להסתפק בהצהרות של ראש הממשלה ושרי הממשלה על כוונותיהם לצמצם את הביורוקרטיה. יש לבצע מהלך מקיף וקיצוני באופיו על פיו יוקפאו מיידית כל דרישות רגולטוריות נוספות כלפי המגזר העסקי למשך שנה שלמה"

רק לאחרונה, בסקר שערך איגוד לשכות המסחר, כ- 45% מאנשי העסקים דירגו את הביורוקרטיה של המוסדות הממשלתיים בראש רשימת הנושאים המכבידים והמקשים על פעילותם העסקית.

"אסור להסתפק בהצהרות של ראש הממשלה ושרי הממשלה על כוונותיהם לצמצם את הביורוקרטיה. יש לבצע מהלך מקיף וקיצוני באופיו על פיו יוקפאו מיידית כל דרישות רגולטוריות נוספות  כלפי המגזר העסקי למשך שנה שלמה; כאשר בתקופה זו יוטל על כל רגולטור וכל משרד ממשלתי לפעול לצמצום נטל הביורוקרטיה ונטל ההכבדות על המגזר העסקי בשיעור של 20%. רק מהלך אמיץ כזה הוא שיבלום את שטף הדרישות הרגולטוריות המוטלות כמעט מדי יום על העסקים."

בנוסף, לין ציין כי בצד הפחתת מס החברות יש לחזור לרמה השפויה של המיסוי על משיכת דיבידנד. "הרמה הקיימת היום של 30% מס על בעל מניות מהותי יוצרת תופעה של רווחים כלואים ומקטינה את הכנסות המדינה. בעלי חברות אינם ממהרים לחלק רווחים ברמת מיסוי של 30% ולכן יש לחזור לרמה המקובלת של 25% מס על משיכת דיבידנד."

למידע נוסף בתחום זה