המס שמשרד האוצר מסתיר מאיתנו

נשיא האיגוד בפנייתו לשר האוצר: "מדובר בהטלת מס חדש בעל השפעות דרמטיות על כלל תושבי המדינה ועל עסקיה, ללא שקיפות ומבלי שמתקיים דיון מעמיק בכנסת על תוכנו ועל השפעותיו הרוחביות לטווח הארוך."

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שיגר לשר האוצר ח"כ משה כחלון דרישה להוציא מחוק ההסדרים של משק המדינה 2015-2016 את ההצעה להטיל מס חדש הנקרא - מס פיתוח.

פרק ל"ב בחוק ההסדרים עוסק בכך שרשות מקומית תטיל באישור השרים מס תשתיות על כל נכס שבתחומה. "אין מדובר בהיטלים שנועדו לממן פיתוח ספציפי מקומי אלא במס כללי לכל דבר ועניין. זוהי דרך פסולה להעמיק את חוסר היעילות של הרשויות המקומיות. במקום שמשרד האוצר ידרוש מהרשויות המקומיות להתייעל ולצמצם הוצאות, הוא יאפשר להן להעלות את רמת הבזבזנות על חשבון התושבים והעסקים ויעודד אותם לנפח מנגנונים. "

באיגוד לשכות המסחר מציינים כי מדובר בהצעה שכבר נדונה לא מעט פעמים בכנסת ונדחתה מנימוקים כבדי משקל: "המבנה של מס זה ותכניו נידונו ביסודיות רבה מאד בכנסות הקודמות והטלתו נפסלה מנימוקים שההצעה אינה חוקתית מאחר והיא סותרת את עקרונות חוק יסוד משק המדינה ,בו נקבע מפורשות כי מסים ותשלומי חובה יש להטיל בחוק."

כמו כן, באיגוד מציינים שעמדה זו אף קיבלה עיגון ברור במכתבו של היועץ המשפטי של הכנסת עו"ד איל ינון אל יו"ר ועדת הפנים דאז ח"כ דוד אזולאי, שם נכתב כי: "אין זה מקובל בחקיקת מיסים להותיר את ליבת ההסדרים לקביעת מחוקק המשנה, קל וחומר בשעה שההצעה אינה קובעת כל מנגנון פיקוח פרלמנטארי על קביעת מחוקק המשנה, שכן לפי ההצעה אין צורך להביא את התקנות שיתקינו השרים לאישור ועדה של הכנסת."

לדברי לין, "חמור לא פחות הוא שחוק זה הוא מעין חוק הסמכה, המעניק סמכויות לפקידות ולשרים לקבוע את גובה המסים, מבלי שהתקיים דיון ציבורי כיאות בכנסת; שהרי היא זו האחראית לאישור מסים חדשים במדינה. מבלי לפגוע בכבודם של שרים, כבר חזינו ונוכחנו מה קרה עם מס הארנונה שהוטל מכוח שיקול דעת של שרים וחוק ההסדרים", תוקף לין.

"בדברי ההסבר מנסים לשכנע כי המס נועד לאפשר הקמת דירות מגורים, אך אין שום קשר של אמת בין השניים ואין כל הצדקה להטיל מס חדש על מנת לבנות דירות מגורים. מדובר בהטלת מס חדש בעל השפעות דרמטיות על כלל תושבי המדינה ועל עסקיה, ללא שקיפות ומבלי שמתקיים דיון מעמיק בכנסת על תוכנו ועל השפעותיו הרוחביות לטווח הארוך. "

עוד מציינים באיגוד לשכות המסחר כי הרציונל המופיע בדברי ההסבר מאד תמוה. שם נכתב כי גביית אגרות והיטלי פיתוח היא המקור הכספי למימון עבודות פיתוח ותשתית חדשה, ובהמשך נאמר כי היטלי הפיתוח הנקבעים על ידי הרשות המקומית טעונים אישור של שר הפנים וכן כי מדובר בהליך מורכב ומסורבל שקשה לבצעו. "אם אכן מדובר בהליך ביורוקרטי מסורבל, בין הרשויות המקומיות לבין משרד הפנים, לא יתכן כי הדרך לפתרונו תהייה באמצעות הטלת מס חדש. יש לשפר את התהליך עצמו. אוי לנו אם כדי לפתור סרבול של הליכים ביורוקרטים, יוטלו מסים חדשים בישראל. "

למידע נוסף בתחום זה