חקלאות בסכנה: מס המעסיקים הינו גורם מכריע בחיסול החקלאות

בעקבות פסיקת בית המשפט העליון שלא לבטל את חוק ההיטל (מס מעסיקים), למרות המחסור בהיצע מספק של עובדים ישראלים בענף החקלאות ובהתחשב במשבר הקשה של החקלאים בארץ, פנה אברהם דניאל, יו"ר התאחדות החקלאים החדשה בישראל, לשרת המשפטים, ח''כ איילת שקד. לבקשתו, כל עוד אין אלטרנטיבה לעובדים הזרים בחקלאות, יש לבטל את מס המעסיקים הנגבה מן החקלאים, שעומדים על סף פשיטת רגל, תוך מתן סיוע למעסיקים באמצעות פריסות תשלומי המס העומדים על מיליוני שקלים.

בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון נמנעו מלהתייחס לכך שמטרת החוק אינה תואמת את המציאות בישראל. בהחלטת ביהמ"ש העליון, שניתנה ביולי השנה, בערעור על פסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי בנושא ביטול החוק, הוחלט להתעלם מטיעוני החקלאים ולהשאיר את ההיטל על כנו.

בשל כך, פנה דניאל לח"כ איילת שקד, שרת המשפטים, וביקש את התערבותה בביטול מס זה. לטענתו, בית המשפט אטם את אוזניו לכך שחיוב במס המעסיקים הינו חסר תכלית והיגיון. "שוב הסתבר כי שופטי בית המשפט פוסקים באופן שרירותי מבלי להתחשב בטיעונים שמועלים בפניהם. לדוגמה, בעניין המהגרים מאפריקה, שעל פי דין אסורה העסקתם בישראל, שופטי בית המשפט הגיעו למסקנה צודקת, ובניגוד לחוק, כי אין זה סביר שהחוק יופעל כל עוד אין אלטרנטיבה שתאפשר פרנסה קיומית למהגרים. לפיכך, קבע בית המשפט כי החוק יושעה והמהגרים יוכלו לעבוד ולהתפרנס, כל עוד לא נמצא פתרון אחר שיבטיח למהגרים תנאי קיום מינימאליים בדרך אחרת.

 

אברהם דניאל, יו"ר התאחדות החקלאים החדשה בישראל

לדבריו, "בדיון בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון נטענו שתי טענות: האחת נוגעת להגדרת המושג "עובד זר" על פי חוק ההיטל, ואילו הטענה השנייה נוגעת לכך שמס המעסיקים נועד להגביר את הכדאיות בהעסקת עובדים ישראלים. "כידוע, העובדים הזרים אינם תופסים את מקומם של העובדים הישראלים. מכיוון שבפועל הישראלים אינם מעוניינים לעבוד בחקלאות. בהתאמה, ניתן היה לקוות כי בית המשפט יפעל באותה דרך, ויורה כי כל עוד אין אלטרנטיבה לעובדים הזרים, יושהה החוק האבסורדי."

דניאל ציין בדבריו כי "החלטת בית המשפט מהווה מסמר משמעותי בחיסולה של החקלאות ופוגעת באספקת תוצרת חקלאית טרייה לאזרחי מדינת ישראל. מקבלי ההחלטות במדינת ישראל מגלים אדישות וחוסר אכפתיות למצבם הכלכלי הקשה של חקלאי ישראל, שגילם הממוצע הוא 65 שנים, ללא דור המשך, אשר מבקשים במשך שנים שיאפשרו להם להתקיים, באמצעות הפחתת הגזירות המוטלות עליהם, ובכלל זה הבקשה לביטול מס המעסיקים."

בסיום פנייתו כתב דניאל כי החלטת בית המשפט מתייחסת לקבוצת חקלאים עם שומות ספציפיות. למרות זאת, כל חקלאי שיידרש לשלם את מס המעסיקים על ידי רשות המסים, יוכל לעמוד על זכותו לבירור העניין בבית המשפט, על אף האיוולת שהתקבלה בפסק הדין, כי חקלאים נדרשים לשלם מס מעסיקים על מנת לעודד קליטת עובדים ישראלים, שאינם קיימים.

למידע נוסף בתחום זה