איגוד לשכות המסחר מציע תכנית להפחתת יוקר המחייה בישראל בהליכי יבוא מוצרים לישראל

בעקבות הקמת צוות בינ-משרדי להגברת התחרותיות במשק והסרת חסמי יבוא, שיגר עו"ד דן כרמלי, סמנכ"ל ליחסי ממשל כנסת וחקיקה באיגוד לשכות המסחר אל ינון אלרועי, משנה למנכ"ל משרד הכלכלה, תוכנית מקיפה הכוללת הצעות להפחתת יוקר המחייה בישראל בהליכי יבוא מוצרים לישראל.

התוכנית כוללת בין היתר :

א. לבצע שינויים בתחום היבוא ומיסי היבוא על מוצרי מזון וחקלאות

1. קביעת תקרת מכס עליונה של "אך לא יותר מ- 30%"
2. הפחתת המכס עם סף תחתון בש"ח לק"ג, ב- 25%
3. לבטל בהדרגה את המכס ביבוא שימורי טונה
4. לא לכלול הוצאות כשרות בערך למכס של מוצרי מזון וחקלאות
5. קביעת הנחיות מנהליות ביבוא מוצרי מזון
6. חלוקת מכסות יבוא ללא מכס או עם מכס מופחת

ב. לבצע שינויים בתחום התקינה ובדיקות תקן ביבוא

1. לאפשר יבוא של מוצרים, החייבים אישורי תקן ממכון התקנים הישראלי גם עם אישורי בדיקות תקן מחו"ל, מגופי בדיקה והתעדה שאושרו על ידי מדינת ישראל.
2. לבטל רשמיות של תקנים ישראליים החלים על מוצרים שבהם סיכון נמוך – בטיחותי, בריאותי או של פגיעה באיכות הסביבה.
3. להכריז על תקנים ישראליים נוספים של מוצרים החייבים בדיקות תקן מלאות ביבוא (קבוצת תקנים 1) כשייכים לקבוצות תקנים 2 או 3, עם שחרור משלוחי היבוא על בסיס הצהרת היבואן בלבד על כך שהמוצרים עומדים בדרישות התקנים הרלוונטיים.

ג. לא לכלול תמלוגים עבור מוצרי יבוא בערך למכס שלהם.

לכתבה שהתפרסמה בדה מרקר: התוכנית של איגוד לשכות המסחר להורדת יוקר המחיה: הקלות ליבואנים

למידע נוסף בתחום זה